fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA เที่ยวแบบแกรนด์ แกรนด์ (JL) 6วัน 3คืน KIX36 – J5423543

รหัสทัวร์ : J5423543
เดินทาง : May-Jul 2023
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA เที่ยวแบบแกรนด์ แกรนด์ (JL) 6วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาราปาร์ค  วัดโทไดจิ  THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK  หมู่บ้านมิยามะ  วัดคิโยมิสึ  ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี  ย่านชินไซบาชิ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทโอซาก้า  ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ  ริงกุ เอาท์เล็ท
กิน : เมนู บุฟเฟต์ยากินิกุ
พิเศษ : บินดึก กลับดึก / นอนโอซาก้า 3 คืน / อิสระ 1 วัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  นาราปาร์ค  วัดโทไดจิ  THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK  หมู่บ้านมิยามะ  วัดคิโยมิสึ  ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี  ย่านชินไซบาชิ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทโอซาก้า  ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ  ริงกุ เอาท์เล็ท  สนามบินคันไซ  กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน23-2839,99935,999
มิถุนายน
23-2839,99935,999
กรกฎาคม14-1939,999
กรกฎาคม
14-1939,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาราปาร์ค - วัดโทไดจิ – THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK SUNWHITE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านมิยามะ – วัดคิโยมิสึ – ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี - ย่านชินไซบาชิ SUNWHITE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SUNWHITE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ – ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ
6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาราปาร์ค - วัดโทไดจิ – THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK
 • โรงแรม
 • SUNWHITE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านมิยามะ – วัดคิโยมิสึ – ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี - ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • SUNWHITE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SUNWHITE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ – ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม