fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า คามิโคจิ ฟูจิ (TG) 6วัน 4คืน BT-KIX07-TG – J0923924

รหัสทัวร์ : J0923924
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า คามิโคจิ ฟูจิ (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อุทยานคามิโคจิ  เมืองมัตสิโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  สวนโออิชิปาร์ค  วัดอาซากุสะ  ถนนากามิเสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  โอไดบะ
กิน : บุฟเฟ่ต์ ROKKASEN / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ คามิโคจิ

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ  วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อุทยานคามิโคจิ  เมืองมัตสิโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  สวนโออิชิปาร์ค  วัดอาซากุสะ  ถนนากามิเสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  โอไดบะ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม18-23 (วันปิยมหาราช)59,99955,999
ตุลาคม
18-23 (วันปิยมหาราช)59,99955,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค Comfort Hotel Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • อุทยานคามิโคจิ • เมืองมัตสิโมโต้ Premier Hotel Cabin Matsumoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 ปราสาทมัตสึโมโต้ • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว Fujisan Garden Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 สวนโออิชิปาร์ค • วัดอาซากุสะ • ถนนากามิเสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ • โอไดบะ MARROAD INTERNATIONAL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค
 • โรงแรม
 • Comfort Hotel Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • อุทยานคามิโคจิ • เมืองมัตสิโมโต้
 • โรงแรม
 • Premier Hotel Cabin Matsumoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตสึโมโต้ • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
 • โรงแรม
 • Fujisan Garden Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนโออิชิปาร์ค • วัดอาซากุสะ • ถนนากามิเสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ • โอไดบะ
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIONAL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม