fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA คานาซาว่าใบไม้แดง (MM) 5วัน 3คืน KIX38 – J5423841

รหัสทัวร์ : J5423841
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA คานาซาว่าใบไม้แดง (MM) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : น้ำตกมิโน  MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ตลาดโอมิโจ  ปราสาทคานาซาว่า   สวนเค็นโรคุเอ็น  สถานีรถไฟคานาซาว่า  ศาลเจ้าชิราฮิเงะ  ทะเลสาบบิวะ  วัดคินคาคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  LALAPORT EXPO CITY   ปราสาทโอซาก้า  DUTY FREE  ชินไซบาชิ  ริงกุ เอาท์เล็ท
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟ่ต์ชาบู
พิเศษ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  น้ำตกมิโน  MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ตลาดโอมิโจ  ปราสาทคานาซาว่า   สวนเค็นโรคุเอ็น  สถานีรถไฟคานาซาว่า  ศาลเจ้าชิราฮิเงะ  ทะเลสาบบิวะ  วัดคินคาคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  LALAPORT EXPO CITY   ปราสาทโอซาก้า  DUTY FREE  ชินไซบาชิ  ริงกุ เอาท์เล็ท  สนามบินคันไซ  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-1036,99932,999
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)39,99935,999
19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)39,999
17-21 / 18-22 / 23-27 / 24-2837,999
ตุลาคม
6-1036,99932,999
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)39,99935,999
19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)39,999
17-21 / 18-22 / 23-27 / 24-2837,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – น้ำตกมิโน – MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA TOYOKOINN GIFUHASHIMA หรือเทียบเท่า
3 ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ตลาดโอมิโจ – ปราสาทคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น – สถานีรถไฟคานาซาว่า KANAZAWA FLEX HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ทะเลสาบบิวะ – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – LALAPORT EXPO CITY CITYROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ชินไซบาชิ – ริงกุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – น้ำตกมิโน – MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA
 • โรงแรม
 • TOYOKOINN GIFUHASHIMA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ตลาดโอมิโจ – ปราสาทคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น – สถานีรถไฟคานาซาว่า
 • โรงแรม
 • KANAZAWA FLEX HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ทะเลสาบบิวะ – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – LALAPORT EXPO CITY
 • โรงแรม
 • CITYROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ชินไซบาชิ – ริงกุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม