fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO SHIRAKAWAGO ชมพู ฟรุ้งฟริ้ง (XJ) 6วัน 4คืน RJ-XJ028 – J5324318

รหัสทัวร์ : J5324318
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO SHIRAKAWAGO ชมพู ฟรุ้งฟริ้ง (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 38,919

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  เมืองเกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า  เมืองนาโกย่า  งานประดับฤดูหนาว นาบานะ โนะ ซาโตะ  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิ  ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  เมืองฮิดะ ฟุรุคาวะ  เมืองนาโกย่า  ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ  เมืองเกียวโต  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  เมืองอาราชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ  ป่าไผ่อาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตสึเคียว  เมืองโอซาก้า  เอ็กซ์โปซิตี้  ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ  ย่านโดทงโบริ  อิสระท่องเที่ยว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studio Japan (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
พิเศษ : พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้งทุกคืน / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)  สนามบินนานาชาติคันไซ  ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  เมืองเกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า  เมืองนาโกย่า  งานประดับฤดูหนาว นาบานะ โนะ ซาโตะ  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิ  ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  เมืองฮิดะ ฟุรุคาวะ  เมืองนาโกย่า  ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ  เมืองเกียวโต  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  เมืองอาราชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ  ป่าไผ่อาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตสึเคียว  เมืองโอซาก้า  เอ็กซ์โปซิตี้  ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ  ย่านโดทงโบริ  อิสระท่องเที่ยว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studio Japan (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) สนามบินนานาชาติคันไซ  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน9-14 (วันสงกรานต์) เต็มกรุ๊ป38,919
เมษายน
9-14 (วันสงกรานต์) เต็มกรุ๊ป38,919

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนานาชาติคันไซ-ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า-งานประดับฤดูหนาว นาบานะ โนะ ซาโตะ COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองฮิดะ ฟุรุคาวะ-เมืองนาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองเกียวโต-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองอาราชิยาม่า-นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ-ป่าไผ่อาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตสึเคียว-เมืองโอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ HOTEL WBF NAMBA MOTOMACHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 อิสระท่องเที่ยว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studio Japan (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) HOTEL WBF NAMBA MOTOMACHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 สนามบินนานาชาติคันไซ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติคันไซ-ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า-งานประดับฤดูหนาว นาบานะ โนะ ซาโตะ
 • โรงแรม
 • COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองฮิดะ ฟุรุคาวะ-เมืองนาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ
 • โรงแรม
 • COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเกียวโต-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองอาราชิยาม่า-นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ-ป่าไผ่อาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตสึเคียว-เมืองโอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ
 • โรงแรม
 • HOTEL WBF NAMBA MOTOMACHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studio Japan (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • HOTEL WBF NAMBA MOTOMACHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติคันไซ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม