fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า เลสโก สโนว์คูลลิ่ง (TG) 5วัน 3คืน (ZKIX16) – J282023

รหัสทัวร์ : J282023
เดินทาง : Mar - Mar
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 31,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  วัดไดโกจิ  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ศาลเจ้าเฮอัน  วัดคินคะคุจิ (ปราสาททอง) ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ สะพานนาคะบาชิ  ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ลานสกี  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า วัดสุมิโยชิไทฉะ 
ช้อป : มิตซุย เอ้าท์เล็ท อิออน มอลล์ ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ ตลาดปลาคุโรมง ริงกุ เอ้าท์เล็ท
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำรับ / Tobanyaki Set / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : ที่เที่ยวแห่งใหม่ วัดไดโกจิ เล่นสกี + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

J282023 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  เกียวโต  วัดไดโกจิ  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ศาลเจ้าเฮอัน  วัดคินคะคุจิ (ปราสาททอง)  มิตซุย เอ้าท์เล็ท ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ สะพานนาคะบาชิ  ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน มอลล์ ลานสกี  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ตลาดปลาคุโรมง  วัดสุมิโยชิไทฉะ  ริงกุ เอ้าท์เล็ท  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำรับ / Tobanyaki Set / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม18-2235,999
มีนาคม
18-2235,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 โอซาก้า – เกียวโต - วัดไดโกจิ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง - มิตซุย เอ้าท์เล็ท NAGOYA CROWN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์ NAGOYA CROWN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ลานสกี - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ WBF OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 ตลาดปลาคุโรมง - วัดสุมิโยชิไทฉะ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – เกียวโต - วัดไดโกจิ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง - มิตซุย เอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • NAGOYA CROWN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • NAGOYA CROWN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • WBF OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาคุโรมง - วัดสุมิโยชิไทฉะ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม