fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า เกียวโต ชมดอกทิวลิป พักเกียวโต 1 คืน (MM) 5วัน 3คืน ZGKIX-2312MM – J2823485

รหัสทัวร์ : J2823485
เดินทาง : Apr-May 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า เกียวโต ชมดอกทิวลิป พักเกียวโต 1 คืน (MM) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 31,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  ปราสาททอง  ย่านช้อปปิ้งถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะชิ  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ศาลเจ้าเฮอัน  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สวนอนุสรณ์บัมปาคุ  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : เมศกาลดอกทิวลิปที่สวนดอกไม่บัมปาคุ / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  ปราสาททอง  ย่านช้อปปิ้งถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะชิ  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ศาลเจ้าเฮอัน  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สวนอนุสรณ์บัมปาคุ  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท  สนามบินคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน16-20 / 17-2133,990
19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-2635,990
เมษายน
16-20 / 17-2133,990
19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-2635,990
พฤษภาคม9-1333,990
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 17-2135,990
16-2031,990
พฤษภาคม
9-1333,990
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 17-2135,990
16-2031,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - ปราสาททอง - ย่านช้อปปิ้งถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะชิ Hotel MONday Kyoto, Kyoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ Comfort ShinOsaka, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Comfort ShinOsaka, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - ปราสาททอง - ย่านช้อปปิ้งถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะชิ
 • โรงแรม
 • Hotel MONday Kyoto, Kyoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • Comfort ShinOsaka, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Comfort ShinOsaka, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม