fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO GIFU MATSUMOTO ซุปตาร์บ้านน้ำแข็ง (XJ) 6วัน 4คืน XJ033 – J5222471

รหัสทัวร์ : J5222471
เดินทาง : Dec 2022 - Mar 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO GIFU MATSUMOTO ซุปตาร์บ้านน้ำแข็ง (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  เมืองนารา  วัดโทไดจิ  เมืองนาโกย่า  งานประดับไฟฤดูหนาว  ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ  อิสระกิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีเมืองกุโจ จังหวัดกิฟุ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายามะ   ถนนซันมาจิซูจิ  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ  ไร่วาซาบิไดโอะ  เมืองนาราอิ  เมืองนาโกย่า  ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ  เมืองเกียวโต  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชาญี่ปุ่น  วัดคิโยมิสึเดระ  ย่านฮิกาชิยาม่า  เมืองโอซาก้า  ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้  ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ  เมืองโอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  เมืองนารา  วัดโทไดจิ  เมืองนาโกย่า  งานประดับไฟฤดูหนาว  ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ  อิสระกิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีเมืองกุโจ จังหวัดกิฟุ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายามะ   ถนนซันมาจิซูจิ  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ  ไร่วาซาบิไดโอะ  เมืองนาราอิ  เมืองนาโกย่า  ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ  เมืองเกียวโต  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชาญี่ปุ่น  วัดคิโยมิสึเดระ  ย่านฮิกาชิยาม่า  เมืองโอซาก้า  ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้  ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองนาโกย่า - งานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 อิสระกิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีเมืองกุโจ จังหวัดกิฟุ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ - ถนนซันมาจิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ปราสาทมัตสึโมโตะ – ไร่วาซาบิไดโอะ – เมืองนาราอิ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึเดระ – ย่านฮิกาชิยาม่า – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ibis Styles Osaka Namba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองนาโกย่า - งานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
 • โรงแรม
 • The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระกิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีเมืองกุโจ จังหวัดกิฟุ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ - ถนนซันมาจิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ
 • โรงแรม
 • Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตสึโมโตะ – ไร่วาซาบิไดโอะ – เมืองนาราอิ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
 • โรงแรม
 • The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึเดระ – ย่านฮิกาชิยาม่า – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • ibis Styles Osaka Namba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม