fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า นารา เกียวโต ฟรีเดย์ (XJ) 5วัน 3คืน BT-KIX05-XJ – J0924371

รหัสทัวร์ : J0924371
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า นารา เกียวโต ฟรีเดย์ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 28,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปราสาทโอซาก้า  เมืองนารา วัดโทไดจิ  เอ๊กซ์โปซิตี้ ลาลาพอร์ท  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมืองเกียวโต  วัดคินคะคุจิ  กิจกรรมทำถุงหอม  ริงกุ เอ้าท์เล็ต
พิเศษ : ชมวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดโทไดจิ / อิสระ 1 วัน

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ  ปราสาทโอซาก้า  เมืองนารา วัดโทไดจิ  เอ๊กซ์โปซิตี้ ลาลาพอร์ท  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมืองเกียวโต  วัดคินคะคุจิ  กิจกรรมทำถุงหอม  ริงกุ เอ้าท์เล็ต  ท่าอากาศยานคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน5-9 (วันจักรี)35,999
19-2328,999
เมษายน
5-9 (วันจักรี)35,999
19-2328,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ        BELLEVUE GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
2 ปราสาทโอซาก้า • เมืองนารา • วัดโทไดจิ • เอ๊กซ์โปซิตี้ ลาลาพอร์ท SARASA HOTEL SHIN OSAKA / NAMBA / ARK HOTEL OSAKA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SARASA HOTEL SHIN OSAKA / NAMBA / ARK HOTEL OSAKA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เมืองเกียวโต • วัดคินคะคุจิ • กิจกรรมทำถุงหอม • ริงกุ เอ้าท์เล็ต • ท่าอากาศยานคันไซ
5 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ       
 • โรงแรม
 • BELLEVUE GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า • เมืองนารา • วัดโทไดจิ • เอ๊กซ์โปซิตี้ ลาลาพอร์ท
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL SHIN OSAKA / NAMBA / ARK HOTEL OSAKA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL SHIN OSAKA / NAMBA / ARK HOTEL OSAKA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเกียวโต • วัดคินคะคุจิ • กิจกรรมทำถุงหอม • ริงกุ เอ้าท์เล็ต • ท่าอากาศยานคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม