fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า นารา เกียวโต (XJ) 5วัน 3คืน BT-KIX03-XJ – J0923926

รหัสทัวร์ : J0923926
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า นารา เกียวโต (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 33,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองนารา  วัดโทไดจิ  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินเซไก  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมืองเกียวโต  ศาลเจ้าเฮอัน  กิจกรรมทำถุงหอม  ร้านค้าปลอดภาษี  วัดคินคะคุจิ  ริงกุ เอ้าท์เล็ท
พิเศษ : อิสระ 1 วัน / สักการะหลวงพ่อโต ไดบุตสึ / สวนกวางนารา

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ  เมืองนารา  วัดโทไดจิ  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินเซไก  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมืองเกียวโต  ศาลเจ้าเฮอัน  กิจกรรมทำถุงหอม  ร้านค้าปลอดภาษี  วัดคินคะคุจิ  ริงกุ เอ้าท์เล็ท  ท่าอากาศยานคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-1033,99919,999
8-1233,99919,999
13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)38,99933,999
15-1935,99933,999
20-24 (วันปิยมหาราช)38,999
22-26 (วันปิยมหาราช)37,999
ตุลาคม
6-1033,99919,999
8-1233,99919,999
13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)38,99933,999
15-1935,99933,999
20-24 (วันปิยมหาราช)38,999
22-26 (วันปิยมหาราช)37,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น HOTEL YUTAKA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
2 เมืองนารา • วัดโทไดจิ • ปราสาทโอซาก้า • ย่านชินเซไก SARASA HOTEL DOTONBURI / NAMBA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ใหคำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SARASA HOTEL DOTONBURI / NAMBA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมทำถุงหอม • ร้านค้าปลอดภาษี • วัดคินคะคุจิ • ริงกุ เอ้าท์เล็ท • ท่าอากาศยานคันไซ
5 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 • โรงแรม
 • HOTEL YUTAKA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนารา • วัดโทไดจิ • ปราสาทโอซาก้า • ย่านชินเซไก
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL DOTONBURI / NAMBA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ใหคำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL DOTONBURI / NAMBA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมทำถุงหอม • ร้านค้าปลอดภาษี • วัดคินคะคุจิ • ริงกุ เอ้าท์เล็ท • ท่าอากาศยานคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม