fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา มิเอะ โกเบ (XJ) 6วัน 4คืน SHXJKIX3 – J1523366

รหัสทัวร์ : J1523366
เดินทาง : May-Oct 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา มิเอะ โกเบ (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,997

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จังหวัดนารา  วัดโทไดจิ  จังหวัดมิเอะ  หมู่บ้านอิกะนินจา  ศาลเจ้าอิเสะ  ถนนโอฮาไรมาจิ และ ถนนโอคาเกะโยโคะโจ  จังหวัดเกียวโต  วัดคิโยมึสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  สวนป่าไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว  ถนนโบราณอาราชิยาม่า  จังหวัดโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก)  เมืองโกเบ  โรงสาเกนาดะ  โกเบฮาร์เบอร์แลนด์  ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ   จังหวัดนารา  วัดโทไดจิ  จังหวัดมิเอะ  หมู่บ้านอิกะนินจา  ศาลเจ้าอิเสะ  ถนนโอฮาไรมาจิ และ ถนนโอคาเกะโยโคะโจ  จังหวัดเกียวโต  วัดคิโยมึสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  สวนป่าไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว  ถนนโบราณอาราชิยาม่า  จังหวัดโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก)  เมืองโกเบ  โรงสาเกนาดะ  โกเบฮาร์เบอร์แลนด์  ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  สนามบินคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม18-2336,999
26-31 (วันเฉลิม ร.10)40,999
27-1 ส.ค.41,999
กรกฎาคม
18-2336,999
26-31 (วันเฉลิม ร.10)40,999
27-1 ส.ค.41,999
สิงหาคม11-16 (วันแม่)41,999
สิงหาคม
11-16 (วันแม่)41,999
ตุลาคม11-16 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 (วันปิยมหาราช)43,999
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)41,999
19-24 / 20-25 / 21-26 (วันปิยมหาราช)42,999
24-2938,999
ตุลาคม
11-16 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 (วันปิยมหาราช)43,999
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)41,999
19-24 / 20-25 / 21-26 (วันปิยมหาราช)42,999
24-2938,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ – จังหวัดนารา – วัดโทไดจิ – จังหวัดมิเอะ – หมู่บ้านอิกะนินจา – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาจิ และ ถนนโอคาเกะโยโคะโจ MISUGI RESORT HINOTANI ONSEN หรือเทียบเท่า
3 จังหวัดเกียวโต – วัดคิโยมึสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ถนนโบราณอาราชิยาม่า – จังหวัดโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องที่ยวแก่ท่าน) IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) – เมืองโกเบ – โรงสาเกนาดะ – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ODYSIS SUITES OSAKA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – จังหวัดนารา – วัดโทไดจิ – จังหวัดมิเอะ – หมู่บ้านอิกะนินจา – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาจิ และ ถนนโอคาเกะโยโคะโจ
 • โรงแรม
 • MISUGI RESORT HINOTANI ONSEN หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จังหวัดเกียวโต – วัดคิโยมึสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ถนนโบราณอาราชิยาม่า – จังหวัดโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี
 • โรงแรม
 • IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) – เมืองโกเบ – โรงสาเกนาดะ – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
 • โรงแรม
 • ODYSIS SUITES OSAKA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม