fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA POPPY LOVE (XJ) 5วัน 3คืน KIX34 – J5423542

รหัสทัวร์ : J5423542
เดินทาง : May-Sep 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA POPPY LOVE (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  อิออน มอลล์   บกกะ โนะ ซะโตะ  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ปราสาทโอซาก้า  DUTY FREE  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อั้น ผักสดๆ
พิเศษ : ชมทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลที่ บกกะ โนะ ซะโตะ 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  เกียวโต วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  อิออน มอลล์   บกกะ โนะ ซะโตะ  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ปราสาทโอซาก้า  DUTY FREE  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง  สนามบินคันไซ  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน2-6 / 3-736,99922,999
8-12 / 15-19 36,99929,999
มิถุนายน
2-6 / 3-736,99922,999
8-12 / 15-19 36,99929,999
กรกฎาคม25-29 / 27-31 (วันเฉลิม ร.10)38,999
กรกฎาคม
25-29 / 27-31 (วันเฉลิม ร.10)38,999
สิงหาคม8-12 / 10-14 (วันแม่)38,999
17-21 36,999
สิงหาคม
8-12 / 10-14 (วันแม่)38,999
17-21 36,999
กันยายน7-11 / 14-18 / 21-2536,999
กันยายน
7-11 / 14-18 / 21-2536,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – เกียวโต –วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - อิออน มอลล์ TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
3 บกกะ โนะ ซะโตะ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UENO FLEX HOTEL, MIE หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ตลาดคุโรมง HOTEL SEAGULL, OSAKA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เกียวโต –วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บกกะ โนะ ซะโตะ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • โรงแรม
 • UENO FLEX HOTEL, MIE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ตลาดคุโรมง
 • โรงแรม
 • HOTEL SEAGULL, OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม