fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ซากุระ คาวาอิ (MM) 5วัน 3คืน KIX22 – J5423196

รหัสทัวร์ : J5423196
เดินทาง : Mar 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ซากุระ คาวาอิ (MM) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 38,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  ถนนนักปราชญ์   ศาลเจ้าฟูชิมิ  อิออนมอลล์  แม่น้ำชินซากาอิ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  สวนสาธารณะนารา  วัดโทไดจิ  ดิวตี้ฟรี  ย่านชินไซบาชิ  ปราสาทโอซาก้า  แม่น้ำโอคาว่า  ริงกุ เอาท์เล็ท
กิน : หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อั้น ผักสดๆ
พิเศษ : ฤดูชมซากุระ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   สนามบินคันไซ  เกียวโต  ถนนนักปราชญ์   ศาลเจ้าฟูชิมิ  อิออนมอลล์  แม่น้ำชินซากาอิ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  สวนสาธารณะนารา  วัดโทไดจิ  ดิวตี้ฟรี  ย่านชินไซบาชิ  ปราสาทโอซาก้า  แม่น้ำโอคาว่า  ริงกุ เอาท์เล็ท  สนามบินคันไซ  กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็มทุกกรุ๊ป41,999
มีนาคม
เต็มทุกกรุ๊ป41,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – ถนนนักปราชญ์ – ศาลเจ้าฟูชิมิ - อิออนมอลล์ TOYOKOINN GIFUHASHIMA, GIFU หรือเทียบเท่า
3 แม่น้ำชินซากาอิ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ UENO FLEX HOTEL, MIE หรือเทียบเท่า
4 สวนสาธารณะนารา – วัดโทไดจิ – ดิวตี้ฟรี - ย่านชินไซบาชิ CITY ROUTE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทโอซาก้า – แม่น้ำโอคาว่า – ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เกียวโต – ถนนนักปราชญ์ – ศาลเจ้าฟูชิมิ - อิออนมอลล์
 • โรงแรม
 • TOYOKOINN GIFUHASHIMA, GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • แม่น้ำชินซากาอิ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • โรงแรม
 • UENO FLEX HOTEL, MIE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสาธารณะนารา – วัดโทไดจิ – ดิวตี้ฟรี - ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • CITY ROUTE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า – แม่น้ำโอคาว่า – ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม