fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ซากุระ คิเรเนะ (MM) 6วัน 4คืน KIX21 – J5423195

รหัสทัวร์ : J5423195
เดินทาง : Mar 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ซากุระ คิเรเนะ (MM) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 41,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นารา  นาราปาร์ค  วัดโทไดจิ  อิออนมอลล์   หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า   เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ   เกียวโต  ถนนนักปราชญ์  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทฮิเมจิ  ริงกุ เอาท์เล็ท
กิน : หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อั้น ผักสดๆ
พิเศษ : ฤดูชมซากุระ / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  นารา  นาราปาร์ค  วัดโทไดจิ  อิออนมอลล์   หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า   เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ   เกียวโต  ถนนนักปราชญ์  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทฮิเมจิ  ริงกุ เอาท์เล็ท  สนามบินคันไซ  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม(เต็มทุกกรุ๊ป)41,999
มีนาคม
(เต็มทุกกรุ๊ป)41,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – นารา - นาราปาร์ค - วัดโทไดจิ - อิออนมอลล์ CONFORT GIFU HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ CONFORT GIFU HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
4 เกียวโต - ถนนนักปราชญ์ - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ชินไซบาชิ - ตลาดคุโรมง CITY ROUTE HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) CITY ROUTE HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
6 ปราสาทฮิเมจิ - ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – นารา - นาราปาร์ค - วัดโทไดจิ - อิออนมอลล์
 • โรงแรม
 • CONFORT GIFU HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • โรงแรม
 • CONFORT GIFU HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกียวโต - ถนนนักปราชญ์ - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ชินไซบาชิ - ตลาดคุโรมง
 • โรงแรม
 • CITY ROUTE HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • CITY ROUTE HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทฮิเมจิ - ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม