fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SAKURA PINK ROUTE (TG) 6วัน 4คืน KIX28 – J5423338

รหัสทัวร์ : J5423338
เดินทาง : Mar 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SAKURA PINK ROUTE (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 54,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  วัดโทไดจิ  สวนสาธารณะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า   เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ   สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ  สวนไผ่ SYUZENJI  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  สวนอุเอโนะ  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  สวนจิโดริงะฟูจิ  วัดนาริตะซัน ชินโชจิ   นาริตะโอโมเตซันโดะ  อิออน นาริตะ มอลล์
กิน : บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น + เซตอาหารญี่ปุ่น
พิเศษ : ชมซากุระ / พัก 3-4 ดาว / พักออนเซ็น 1 คืน + นอนโตเกียว 1 คืน / เข้าโอซาก้าออกนาริตะไม่ย้อนทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  โอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  วัดโทไดจิ  สวนสาธารณะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า   เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ   สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ  สวนไผ่ SYUZENJI  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  สวนอุเอโนะ  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  สวนจิโดริงะฟูจิ  วัดนาริตะซัน ชินโชจิ   นาริตะโอโมเตซันโดะ  อิออน นาริตะ มอลล์  นาริตะ  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็มกรุ๊ป54,999
มีนาคม
เต็มกรุ๊ป54,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะ COMFORT GIFU HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ LISTER HAMANAKO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ – สวนไผ่ SYUZENJI – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค FUJISAN GARDEN HOTEL, FUJI หรือเทียบเท่า
5 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนอุเอโนะ – ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
6 สวนจิโดริงะฟูจิ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ - อิออน นาริตะ มอลล์ - นาริตะ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะ
 • โรงแรม
 • COMFORT GIFU HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • โรงแรม
 • LISTER HAMANAKO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ – สวนไผ่ SYUZENJI – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
 • โรงแรม
 • FUJISAN GARDEN HOTEL, FUJI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนอุเอโนะ – ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
 • โรงแรม
 • SHINJUKU WASHINGTON HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนจิโดริงะฟูจิ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ - อิออน นาริตะ มอลล์ - นาริตะ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม