fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ซากุระ คิมิโนโตะ (XJ) 5วัน 3คืน KIX20 – J5423194

รหัสทัวร์ : J5423194
เดินทาง : Mar-Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ซากุระ คิมิโนโตะ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  แม่น้ำคาโมะ  วัดคิโยมิสึ   อิออน มอลล์   หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ปราสาทโอซาก้า  แม่น้ำโอคาว่า  DUTY FREE  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง
กิน : หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อั้น ผักสดๆ
พิเศษ : ฤดูชมซากุระ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  เกียวโต  แม่น้ำคาโมะ  วัดคิโยมิสึ   อิออน มอลล์   หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ปราสาทโอซาก้า  แม่น้ำโอคาว่า  DUTY FREE  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง  สนามบินคันไซ  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน14-1846,999
เมษายน
14-1846,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – แม่น้ำคาโมะ – วัดคิโยมิสึ - อิออน มอลล์ TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UENO FLEX HOTEL, MIE หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทโอซาก้า – แม่น้ำโอคาว่า – DUTY FREE – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ตลาดคุโรมง KANSAI AIRPORT WASHINTON, OSAKA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เกียวโต – แม่น้ำคาโมะ – วัดคิโยมิสึ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • โรงแรม
 • UENO FLEX HOTEL, MIE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า – แม่น้ำโอคาว่า – DUTY FREE – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ตลาดคุโรมง
 • โรงแรม
 • KANSAI AIRPORT WASHINTON, OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม