fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SNOW WALL (XJ) 6วัน 4คืน KIX24 – J5423316

รหัสทัวร์ : J5423316
เดินทาง : May-Jun 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SNOW WALL (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 45,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  วัดคินคะคุจิ  อิออนมอลล์   สวนเค็นโรคุเอ็น  เส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบ  กำแพงหิมะ  ปราสาทมัตซึโมโต้  ทาคายาม่า  ชิราคาวาโกะ   อิออน มอลล์  ปราสาทโอซาก้า  DUTY FREE   ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ
กิน : พิเศษ!!! YAKINIKU BUFFET
พิเศษ : ชมกำแพงหิมะ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  เกียวโต  วัดคินคะคุจิ  อิออนมอลล์   สวนเค็นโรคุเอ็น  เส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบ  กำแพงหิมะ  ปราสาทมัตซึโมโต้  ทาคายาม่า  ชิราคาวาโกะ   อิออน มอลล์  ปราสาทโอซาก้า  DUTY FREE   ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม8-13 48,999
11-16 / 14-19 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 24-29 / 30-4 มิ.ย. / 31-5 มิ.ย.45,999
พฤษภาคม
8-13 48,999
11-16 / 14-19 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 24-29 / 30-4 มิ.ย. / 31-5 มิ.ย.45,999
มิถุนายน7-1245,999
มิถุนายน
7-1245,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – อิออนมอลล์ APA HOTEL KANAZAWA หรือเทียบเท่า
3 สวนเค็นโรคุเอ็น - เส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบ - กำแพงหิมะ HAKUBA ROYAL HOTELหรือเทียบเท่า
4 ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - อิออน มอลล์ TOKAI CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE – ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ HOTEL SUN WHITE หรือเทียบเท่า
6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – อิออนมอลล์
 • โรงแรม
 • APA HOTEL KANAZAWA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนเค็นโรคุเอ็น - เส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบ - กำแพงหิมะ
 • โรงแรม
 • HAKUBA ROYAL HOTELหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • TOKAI CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE – ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • HOTEL SUN WHITE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม