fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ทิวลิป สุดฟินส์ (XJ) 6วัน 4คืน KIX54 – J5424424

รหัสทัวร์ : J5424424
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ทิวลิป สุดฟินส์ (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 48,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดโทไดจิ  สวนสาธารณะนารา  อิออน  มอลล์  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK  LALAPORT EXPO CITY  DUTY FREE  ย่านชินไซบาชิ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ UNIVERSAL (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : ชมดอกทิวลิป @ EXPO 70 PARK / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  วัดโทไดจิ  สวนสาธารณะนารา  อิออน  มอลล์  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK  LALAPORT EXPO CITY  DUTY FREE  ย่านชินไซบาชิ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ UNIVERSAL (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินคันไซ  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-15 / 11-16 (วันสงกรานต์)48,999
12-17 / 13-18 (วันสงกรานต์)49,999
เมษายน
10-15 / 11-16 (วันสงกรานต์)48,999
12-17 / 13-18 (วันสงกรานต์)49,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะนารา – อิออน มอลล์ KOYO HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ KOYO HOTEL, GIFU หรือ UENO FREX หรือเทียบเท่า
4 EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK – LALAPORT EXPO CITY – DUTY FREE - ย่านชินไซบาชิ SUN WHITE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ UNIVERSAL (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SUN WHITE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะนารา – อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • KOYO HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • โรงแรม
 • KOYO HOTEL, GIFU หรือ UENO FREX หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK – LALAPORT EXPO CITY – DUTY FREE - ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • SUN WHITE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ UNIVERSAL (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SUN WHITE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม