fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ตะลุทิวลิปแบบฉ่ำ เที่ยวเต็มสงกรานต์ (XJ) 5วัน 3คืน KIX53 – J5424423

รหัสทัวร์ : J5424423
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ตะลุทิวลิปแบบฉ่ำ เที่ยวเต็มสงกรานต์ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 46,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  อิออน  มอลล์  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ปราสาทโอซาก้า  EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK  DUTY FREE  ย่านชินไซบาชิ
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : ชมดอกทิวลิป @ EXPO 70 PARK

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  อิออน  มอลล์  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ปราสาทโอซาก้า  EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK  DUTY FREE  ย่านชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-14 / 11-15 (วันสงกรานต์)46,999
12-16 / 13-17 (วันสงกรานต์)47,999
เมษายน
10-14 / 11-15 (วันสงกรานต์)46,999
12-16 / 13-17 (วันสงกรานต์)47,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - อิออน มอลล์ KOYO HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ KOYO HOTEL, GIFU หรือ UENO FREX หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทโอซาก้า –EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK – DUTY FREE - ย่านชินไซบาชิ SEAGULL HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • KOYO HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • โรงแรม
 • KOYO HOTEL, GIFU หรือ UENO FREX หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า –EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK – DUTY FREE - ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • SEAGULL HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม