fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ อาซาฮีฟุนะกาว่า เกียวโต (SQ) 7วัน 4คืน ZGKIX-2402SQ – J2824263

รหัสทัวร์ : J2824263
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ อาซาฮีฟุนะกาว่า เกียวโต (SQ) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  มัตสึโมโต้  อิออน มอลล์  ปราสาทมัตสึโมโต้  ถนนนาวาเตะ  สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า  ศาลเจ้า โอสุ คันนอน  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  วัดคิโยมิสึ  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ใหคำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดชิเทนโนจิ  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดปลาคุโรมง  ริงกุเอ้าเล็ท
กิน : พิเศษ!! เมนูเซ็ตหมูย่างใบโฮบะ / ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal / ชมซากุระที่ สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์  สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  มัตสึโมโต้  อิออน มอลล์  ปราสาทมัตสึโมโต้  ถนนนาวาเตะ  สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า  ศาลเจ้า โอสุ คันนอน  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  วัดคิโยมิสึ  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ใหคำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดชิเทนโนจิ  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดปลาคุโรมง  ริงกุเอ้าเล็ท  สนามบินคันไซ  สนามบินชางงี  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนSold Out49,990
เมษายน
Sold Out49,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
2 สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตสึโมโต้ - อิออน มอลล์ Matsumoto Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาวาเตะ - สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า - ศาลเจ้า โอสุ คันนอน Nagoya Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ Osaka Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ใหคำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Osaka Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 วัดชิเทนโนจิ– ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าเล็ท – สนามบินคันไซ – สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
7 สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตสึโมโต้ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • Matsumoto Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาวาเตะ - สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า - ศาลเจ้า โอสุ คันนอน
 • โรงแรม
 • Nagoya Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • Osaka Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ใหคำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Osaka Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดชิเทนโนจิ– ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าเล็ท – สนามบินคันไซ – สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 • โรงแรม