fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า นาโกย่า เลสโก โครังเคใบไม้แดง (XJ) 5วัน 3คืน (ZKIX17) – J2819287

รหัสทัวร์ : J2819287
เดินทาง : Nov 19
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า นาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชาญี่ปุ่น  ปราสาททอง  กิฟุ เมืองทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค โอซาก้า
ช้อป : โทคิ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค

J2819287 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินโอซาก้า  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ศาลโทริอิ ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชาญี่ปุ่น  วัดคินคะคุจิ (ปราสาททอง)  กิฟุ เมืองทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า  โทคิ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน12-16 / 15-19 / 25-2924,999
13-17 / 14-18 / 16-20 / 19-23 / 20-24 / 22-26 / 23-27 / 28-2 ธ.ค.25,999
พฤศจิกายน
12-16 / 15-19 / 25-2924,999
13-17 / 14-18 / 16-20 / 19-23 / 20-24 / 22-26 / 23-27 / 28-2 ธ.ค.25,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินโอซาก้า - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลโทริอิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ (ปราสาททอง) - กิฟุ GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 เมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - โทคิ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท KOYO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินโอซาก้า - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลโทริอิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ (ปราสาททอง) - กิฟุ
 • โรงแรม
 • GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - โทคิ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • KOYO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม