fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA SKI NEW YEAR (XJ) 5วัน 3คืน (KIX08) – J5419277

รหัสทัวร์ : J5419277
เดินทาง : Dec - Dec
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA SKI NEW YEAR 5วัน 3คืน บิน Air Asia X
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,899

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ลานสกี TAKAYAMA  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า DUTY FREE  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ช้อป : อิออน มอลล์ (นาโกย่า) อิออน มอลล์ (กิฟุ)
กิน : บุฟเฟ่ต์ นาเบะ หมู่ย่างใบโฮบะ
พิเศษ : กิจกรรมลานหิมะ เล่นสกี

J5419277 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  อิออน มอลล์ ลานสกี TAKAYAMA  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออน มอลล์ กิฟุ  ปราสาทโอซาก้า  DUTY FREE  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ / เมนูพิเศษ! ประจำท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ”


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม27-3137,899
29-02 ม.ค.38,899
ธันวาคม
27-3137,899
29-02 ม.ค.38,899ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
2 สนามบินคันไซ – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์ – นาโกย่า  TOYOKO INN NAGOYA , NAGOYA หรือเทียบเท่า
3 ลานสกี TAKAYAMA – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –อิออน มอลล์ – กิฟุ TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทียบเท่า
4 กิฟุ - ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE –  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – โอซาก้า ( BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์ – นาโกย่า 
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN NAGOYA , NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี TAKAYAMA – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –อิออน มอลล์ – กิฟุ
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กิฟุ - ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE –  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – โอซาก้า (
 • โรงแรม
 • BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม