fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO Golden Route Autumn (TG) 6วัน 4คืน KIX40 – J5423909

รหัสทัวร์ : J5423909
เดินทาง : Oct-Nov 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO Golden Route Autumn (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 55,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  สะพานโทเง็ตสึเคียว  ป่าไผ่อาราชิยาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า   เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ย่านซากาเอะ  วัดโอซุคันนง  หุบเขาโครังเค  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  สวนโออิชิ หรืออุโมงค์เมเปิ้ล   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ย่านชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  ฮาราจูกุ
กิน : พิเศษ ! บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อั้น ผักสดๆ / หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + นอนโตเกียว 1 คืน / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่โครังเค / ชมอุโมงค์ใบเมเปิ้ล

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  สะพานโทเง็ตสึเคียว  ป่าไผ่อาราชิยาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า   เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ย่านซากาเอะ  วัดโอซุคันนง  หุบเขาโครังเค  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  สวนโออิชิ หรืออุโมงค์เมเปิ้ล   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ย่านชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  ฮาราจูกุ  สนามบินนาริตะ  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน1-6 / 26-1 ธ.ค. (ว่าง 1 ที่สุดท้าย)55,999
พฤศจิกายน
1-6 / 26-1 ธ.ค. (ว่าง 1 ที่สุดท้าย)55,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – สะพานโทเง็ตสึเคียว – ป่าไผ่อาราชิยาม่า QUINTESSA OGAKI HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ย่านซากาเอะ TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI, NAGOYA หรือเทียบเท่า
4 วัดโอซุคันนง – หุบเขาโครังเค - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – สวนโออิชิ หรืออุโมงค์เมเปิ้ล DADU FUJI RESORT HOTEL, FUJI หรือเทียบเท่า
5 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ย่านชินจูกุ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - ฮาราจูกุ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – สะพานโทเง็ตสึเคียว – ป่าไผ่อาราชิยาม่า
 • โรงแรม
 • QUINTESSA OGAKI HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ย่านซากาเอะ
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI, NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดโอซุคันนง – หุบเขาโครังเค - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – สวนโออิชิ หรืออุโมงค์เมเปิ้ล
 • โรงแรม
 • DADU FUJI RESORT HOTEL, FUJI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - ฮาราจูกุ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม