fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO SAKURA WONDERFUL (XJ) 6วัน 4คืน KIX23 – J5423197

รหัสทัวร์ : J5423197
เดินทาง : Mar-Apr 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO SAKURA WONDERFUL (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 42,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ย่านชินไซบาชิ  สวนสาธารณะนารา  วัดโทไดจิ  แม่น้ำชินซากาอิ  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ   สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อูเอโนะ  ชินจูกุ
กิน : หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อั้น ผักสดๆ / บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลดอกไม้ฮามานะ / ฤดูชมซากุระ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  ย่านชินไซบาชิ  สวนสาธารณะนารา  วัดโทไดจิ  แม่น้ำชินซากาอิ  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ   สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อูเอโนะ  ชินจูกุ  นาริตะ  สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็มทุกกรุ๊ป43,999
เมษายน
เต็มทุกกรุ๊ป43,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – ย่านชินไซบาชิ – สวนสาธารณะนารา – วัดโทไดจิ TOYOKOINN NAGOYA KANAYAMA หรือเทียบเท่า
3 แม่น้ำชินซากาอิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ROUTEINN KOMAKI หรือเทียบเท่า
4 สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค SUNPLAZA YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า
5 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– อูเอโนะ – ชินจูกุ TOYOKOINN NARITA หรือเทียบเท่า
6 นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – ย่านชินไซบาชิ – สวนสาธารณะนารา – วัดโทไดจิ
 • โรงแรม
 • TOYOKOINN NAGOYA KANAYAMA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • แม่น้ำชินซากาอิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • โรงแรม
 • ROUTEINN KOMAKI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
 • โรงแรม
 • SUNPLAZA YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– อูเอโนะ – ชินจูกุ
 • โรงแรม
 • TOYOKOINN NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม