fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO รักมั้ยนะ…ใบไม้เปลี่ยนสี (TG) 6วัน 4คืน KIX01 – J5422333

รหัสทัวร์ : J5422333
เดินทาง : Oct-Nov 2022
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO รักมั้ยนะ...ใบไม้เปลี่ยนสี (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  เกียวโต  สวนป่าไผ่อราชิยาม่า  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า   เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ปราสาทมัตสึโมโต้  หุบเขาโครังเค  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โมมิจิ ไคโร (อุโมงค์ใบเมเปิ้ล)  หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  สวนริคุกิเอ็ง  นาริตะ **รวมค่าวีซ่าแล้ว** 
กิน : บุฟเฟต์ YAKINIKU / บุฟเฟต์ชาบู ชาบู / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น + เซตอาหารญี่ปุ่น
พิเศษ : แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ / ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาโครังเค อุโมงค์ใบเมเปิ้ล / เมืองมรดกโลกชิราคาวาโกะ / ที่พัก 3-4 ดาว

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  เกียวโต  สวนป่าไผ่อราชิยาม่า  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า   เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ปราสาทมัตสึโมโต้  หุบเขาโครังเค  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โมมิจิ ไคโร (อุโมงค์ใบเมเปิ้ล)  หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  สวนริคุกิเอ็ง  นาริตะ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว** 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน(ปิดทุกกรุ๊ป)51,999
พฤศจิกายน
(ปิดทุกกรุ๊ป)51,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – เกียวโต – สวนป่าไผ่อราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ RODISSON HOTEL, KYOTO หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ DAIWAROYNET HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทมัตสึโมโต้ – หุบเขาโครังเค – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค DADU FUJI RESORT HOTEL, FUJI หรือเทียบเท่า
5 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โมมิจิ ไคโร (อุโมงค์ใบเมเปิ้ล) - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - สวนริคุกิเอ็ง - นาริตะ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – เกียวโต – สวนป่าไผ่อราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
 • โรงแรม
 • RODISSON HOTEL, KYOTO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • โรงแรม
 • DAIWAROYNET HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตสึโมโต้ – หุบเขาโครังเค – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
 • โรงแรม
 • DADU FUJI RESORT HOTEL, FUJI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โมมิจิ ไคโร (อุโมงค์ใบเมเปิ้ล) - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
 • โรงแรม
 • SHINJUKU WASHINGTON HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - สวนริคุกิเอ็ง - นาริตะ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม