fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทตโตริ ฮิโรชิม่า ฟรีเดย์ (XJ) 6วัน 4คืน SHXJKIX1 – J1523321

รหัสทัวร์ : J1523321
เดินทาง : May-Oct
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทตโตริ ฮิโรชิม่า ฟรีเดย์ (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จังหวัดทตโตริ เนินทรายทตโตริ พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย พิพิธภัณฑ์โคนัน จังหวัดชิมะเนะ ศาลเจ้าอิซึโมะ จังหวัดฮิโรชิม่า เกาะมิยาจิม่า ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า  ถนนฮอนโดริ สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า อะตอมมิคบอมบ์โดม จังหวัดโอคายาม่า เมืองเก่าคุราชิกิ จังหวัดโอซาก้า ดิวตี้ฟรี  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
ช้อป : ถนนฮอนโดริ
พิเศษ : พักออนเซน 1 คืน / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

จังหวัดทตโตริ เนินทรายทตโตริ พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย พิพิธภัณฑ์โคนัน จังหวัดชิมะเนะ ศาลเจ้าอิซึโมะ จังหวัดฮิโรชิม่า เกาะมิยาจิม่า ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า  ถนนฮอนโดริ สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า อะตอมมิคบอมบ์โดม จังหวัดโอคายาม่า เมืองเก่าคุราชิกิ จังหวัดโอซาก้า ดิวตี้ฟรี  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินคันไซ  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม18-2337,999
26-31 (วันเฉลิม ร. 10 )41,999
27-1 (วันเฉลิม ร. 10 )42,999
กรกฎาคม
18-2337,999
26-31 (วันเฉลิม ร. 10 )41,999
27-1 (วันเฉลิม ร. 10 )42,999
สิงหาคม11-16 (วันแม่)42,998
สิงหาคม
11-16 (วันแม่)42,998
ตุลาคม11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 (วันปิยมหาราช)44,999
12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)/ 19-24 (วันปิยมหาราช) / 20-25 (วันปิยมหาราช)43,999
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)41,999
21-26 (วันปิยมหาราช)42,999
24-2939,999
ตุลาคม
11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 (วันปิยมหาราช)44,999
12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)/ 19-24 (วันปิยมหาราช) / 20-25 (วันปิยมหาราช)43,999
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)41,999
21-26 (วันปิยมหาราช)42,999
24-2939,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (XJ612 : 00.55-08.40) – จังหวัดทตโตริ – เนินทรายทตโตริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนัน KAIKE HOT SPRING หรือเทียบเท่า
3 จังหวัดชิมะเนะ – ศาลเจ้าอิซึโมะ – จังหวัดฮิโรชิม่า – เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า – ถนนฮอนโดริ WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
4 สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดม – จังหวัดโอคายาม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – จังหวัดโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง ไม่มีไกด์นำเที่ยว) IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (XJ613 : 09.50-13.50)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (XJ612 : 00.55-08.40) – จังหวัดทตโตริ – เนินทรายทตโตริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนัน
 • โรงแรม
 • KAIKE HOT SPRING หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จังหวัดชิมะเนะ – ศาลเจ้าอิซึโมะ – จังหวัดฮิโรชิม่า – เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า – ถนนฮอนโดริ
 • โรงแรม
 • WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดม – จังหวัดโอคายาม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – จังหวัดโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี
 • โรงแรม
 • IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง ไม่มีไกด์นำเที่ยว)
 • โรงแรม
 • IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (XJ613 : 09.50-13.50)
 • โรงแรม