fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ตะลุยทุ่งทิวลิป (MM) 5วัน 3คืน KIX32 – J5423445

รหัสทัวร์ : J5423445
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ตะลุยทุ่งทิวลิป (MM) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 38,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดโทไดจิ  นาราปาร์ค  อิออนมอลล์  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ  ดิวตี้ฟรี  ย่านชินไซบาชิ   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทโอซาก้า  สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป 70  ริงกุ เอาท์เล็ท
กิน : บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟต์ปิ้งย่าง YAKINIKU
พิเศษ : ชมทิวลืป@EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK / บินดึกกลับดึก / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal / พักโอซาก้า 3 คืน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  วัดโทไดจิ  นาราปาร์ค  อิออนมอลล์  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ  ดิวตี้ฟรี  ย่านชินไซบาชิ   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทโอซาก้า  สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป 70  ริงกุ เอาท์เล็ท  สนามบินคันไซ  กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-2738,999
9-13 (วันสงกรานต์)43,999
10-14 (วันสงกรานต์)45,999
เมษายน
16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-2738,999
9-13 (วันสงกรานต์)43,999
10-14 (วันสงกรานต์)45,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ - นาราปาร์ค - อิออนมอลล์ CHISAN STANDARD SHINIMAMIYA หรือเทียบเท่า
3 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ – ดิวตี้ฟรี – ย่านชินไซบาชิ CHISAN STANDARD SHINIMAMIYA หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) CHISAN STANDARD SHINIMAMIYA หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทโอซาก้า – สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป 70 – ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ - นาราปาร์ค - อิออนมอลล์
 • โรงแรม
 • CHISAN STANDARD SHINIMAMIYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ – ดิวตี้ฟรี – ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • CHISAN STANDARD SHINIMAMIYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • CHISAN STANDARD SHINIMAMIYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า – สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป 70 – ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม