fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA สุดฟินส์ หิมะแรก (XJ) 5วัน 3คืน KIX46 – J5423672

รหัสทัวร์ : J5423672
เดินทาง : Dec 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA สุดฟินส์ หิมะแรก (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเกียวโต  วัดปราสาททอง  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน มอลล์  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  DUTY FREE  ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ
กิน : เมนู บุฟเฟต์ ชาบูชาบู / หมูย่างใบโอบะ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  เมืองเกียวโต  วัดปราสาททอง  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน มอลล์  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  DUTY FREE  ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม6-10 / 7-11 36,99932,999
13-1736,999
8-12 / 9-13 (วันรัฐรรมนูญ)38,999
ธันวาคม
6-10 / 7-11 36,99932,999
13-1736,999
8-12 / 9-13 (วันรัฐรรมนูญ)38,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – วัดปราสาททอง – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO HOTEL KOYO , GIFU หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน มอลล์ UENO FLEX HOTEL หรือ HOTEL KOYO ANNEX GIFU หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – DUTY FREE – ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ SEAGULL HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – วัดปราสาททอง – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO
 • โรงแรม
 • HOTEL KOYO , GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • UENO FLEX HOTEL หรือ HOTEL KOYO ANNEX GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – DUTY FREE – ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • SEAGULL HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม