fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร เลสโก ยากูซ่าสโนว์ EP.2 (XW) 5วัน 3คืน (ZHOK31) – J2819296

รหัสทัวร์ : J2819296
เดินทาง : Dec
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ถนนซาไกมาชิ ลานกิจกรรมหิมะ  โนโบริเบทสึ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน  จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ
ช้อป : ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เต็มวัน มิตซุย เอ้าท์เล็ต  ดิวตี้ฟรี 
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ+ขาปู  

J2819296 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซะ  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ถนนซาไกมาชิ ลานกิจกรรมหิมะ  โนโบริเบทสึ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน  จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เต็มวัน มิตซุย เอ้าท์เล็ต  ดิวตี้ฟรี (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ+ขาปู  


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม11-15 / 13-17 / 18-2223,999
25-2929,999
ธันวาคม
11-15 / 13-17 / 18-2223,999
25-2929,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ ANA HOLIDAY INN SAPPORO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ลานกิจกรรมหิมะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ+ขาปู ANA HOLIDAY INN SAPPORO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เต็มวัน ANA HOLIDAY INN SAPPORO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี - สนามบินซับโปโร
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ
 • โรงแรม
 • ANA HOLIDAY INN SAPPORO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ+ขาปู
 • โรงแรม
 • ANA HOLIDAY INN SAPPORO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เต็มวัน
 • โรงแรม
 • ANA HOLIDAY INN SAPPORO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี - สนามบินซับโปโร
 • โรงแรม