fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน BT-NRT12-XJ – J09231234

รหัสทัวร์ : J09231234
เดินทาง : Dec 2023 - Mar 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 34,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ  ลานสกีฟูจิเท็น  ศูนย์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ / เล่นสกี / อิสระ 1 วัน

กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ  ลานสกีฟูจิเท็น  ศูนย์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม20-2438,999
22-26 (วันคริสต์มาส)40,999
27-31 (วันสิ้นปี) / 29-2 ม.ค 67 (วันขึ้นปีใหม่)45,999
ธันวาคม
20-2438,999
22-26 (วันคริสต์มาส)40,999
27-31 (วันสิ้นปี) / 29-2 ม.ค 67 (วันขึ้นปีใหม่)45,999
มกราคม5-936,999
10-14 / 12-1639,999
17-2137,999
19-23 / 24-28 / 26-3034,999
31-4 ก.พ.35,999
มกราคม
5-936,999
10-14 / 12-1639,999
17-2137,999
19-23 / 24-28 / 26-3034,999
31-4 ก.พ.35,999
กุมภาพันธ์2-6 / 7-1136,999
กุมภาพันธ์
2-6 / 7-1136,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • หุบเขาโอวาคุดานิ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท • เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ลานสกีฟูจิเท็น • ศูนย์แผ่นดินไหว • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • หุบเขาโอวาคุดานิ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท • เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ
 • โรงแรม
 • FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกีฟูจิเท็น • ศูนย์แผ่นดินไหว • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม