fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ คาจิคาจิ โตเกียว (JL) 5วัน 4คืน BT-NRT14-JL – J0924052

รหัสทัวร์ : J0924052
เดินทาง : Jan 2024
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ คาจิคาจิ โตเกียว (JL) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 47,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ล่องเรือโจรสลัด  ศาลเจ้าฮาโกเน่  หุบเขาโอวาคุดานิ   เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ  ลานสกีฟูจิเท็น  กิจกรรมชงชา  กระเช้าคาจิ คาจิ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
กิน : พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักในย่านโตเกียว 3 คืน / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland / เล่นสกีที่ลานสกีฟูจิเท็น

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ล่องเรือโจรสลัด  ศาลเจ้าฮาโกเน่  หุบเขาโอวาคุดานิ   เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ  ลานสกีฟูจิเท็น  กิจกรรมชงชา  กระเช้าคาจิ คาจิ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ   สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม17-2147,999
มกราคม
17-2147,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ SUNSHRINE PRINCE TOKYO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
2 ล่องเรือโจรสลัด • ศาลเจ้าฮาโกเน่ • หุบเขาโอวาคุดานิ • เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ YUKARI NO MORI HOTEL FUJI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ลานสกีฟูจิเท็น • กิจกรรมชงชา • กระเช้าคาจิ คาจิ • ช้อปปิ้งชินจูกุ SUNSHRINE PRINCE TOKYO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SUNSHRINE PRINCE TOKYO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
 • โรงแรม
 • SUNSHRINE PRINCE TOKYO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือโจรสลัด • ศาลเจ้าฮาโกเน่ • หุบเขาโอวาคุดานิ • เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI HOTEL FUJI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกีฟูจิเท็น • กิจกรรมชงชา • กระเช้าคาจิ คาจิ • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • SUNSHRINE PRINCE TOKYO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SUNSHRINE PRINCE TOKYO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม