fbpx

แพ็คเกจญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 5วัน 4คืน SHPKGKIXNRT1 – J1522480

รหัสทัวร์ : J1522480
เดินทาง : Oct-Dec 2022
ระยะเวลา : 5D4N

แพ็คเกจญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  วัดเบียวโดอิน  วัดคิโยมิสึ  นาโกย่า  นาบานะโนะซาโตะ (อิลูมิเนชั่น)  ปราสาทนาโกย่า  ทะเลสาบฮามานะ  พิธีชงชาญี่ปุ่น  โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  โอชิโนะ ฮัคไค  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง)  เมืองซาวาระ  อิออน พลาซ่า **ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เข้าคันไซ ออกนาริตะ

สนามบินคันไซ  เกียวโต  วัดเบียวโดอิน  วัดคิโยมิสึ  นาโกย่า  นาบานะโนะซาโตะ (อิลูมิเนชั่น)  ปราสาทนาโกย่า  ทะเลสาบฮามานะ  พิธีชงชาญี่ปุ่น  โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  โอชิโนะ ฮัคไค  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง)  เมืองซาวาระ  อิออน พลาซ่า  สนามบินนาริตะ **ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม10-14 ท่าน39,900
8-9 ท่าน47,900
6-7 ท่าน53,900
4-5 ท่าน69,900
ธันวาคม
10-14 ท่าน39,900
8-9 ท่าน47,900
6-7 ท่าน53,900
4-5 ท่าน69,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดเบียวโดอิน – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า – นาบานะโนะซาโตะ (อิลูมิเนชั่น) JAL CITY NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ปราสาทนาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต JIRAGONNO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮัคไค – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ METRO POLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง) METRO POLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองซาวาระ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดเบียวโดอิน – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า – นาบานะโนะซาโตะ (อิลูมิเนชั่น)
 • โรงแรม
 • JAL CITY NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทนาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • JIRAGONNO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮัคไค – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • METRO POLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง)
 • โรงแรม
 • METRO POLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาวาระ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม