fbpx

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA (TG) 6วัน 4คืน – AU2722357

รหัสทัวร์ : AU2722357
เดินทาง : Nov 2022
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 89,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นครซิดนีย์  อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  เขาสามอนงค์  SCENIC WORLD  นั่งรถราง SCENIC RAILWAY  ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY  สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK  นครซิดนีย์  เที่ยวชมเมือง  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  ช้อปปิ้ง  เมลเบิร์น  เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย)  เมืองอโพโล เบย์   พอร์ตแคมเบลล์  เมลเบิร์น  รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  นครเมลเบิร์น (ชมเมือง)  Federation Square  อาคารรัฐสภา  สวนฟิตซรอย  กระท่อมกัปตันคุ้ก **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : อาหารไทย 1 มื้อ / เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
พิเศษ : บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  นครซิดนีย์  อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  เขาสามอนงค์  SCENIC WORLD  นั่งรถราง SCENIC RAILWAY  ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY  สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK  นครซิดนีย์  เที่ยวชมเมือง  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  ช้อปปิ้ง  เมลเบิร์น  เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย)  เมืองอโพโล เบย์   พอร์ตแคมเบลล์  เมลเบิร์น  รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  นครเมลเบิร์น (ชมเมือง)  Federation Square  อาคารรัฐสภา  สวนฟิตซรอย  กระท่อมกัปตันคุ้ก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน16-2189,900
พฤศจิกายน
16-2189,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 นครซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – SCENIC WORLD – นั่งรถราง SCENIC RAILWAY – ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(3*) หรือเทียบเท่า
3 นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง – เมลเบิร์น MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย)–เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมลเบิร์น –รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
6 นครเมลเบิร์น (ชมเมือง) -กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – SCENIC WORLD – นั่งรถราง SCENIC RAILWAY – ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK
 • โรงแรม
 • SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(3*) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง – เมลเบิร์น
 • โรงแรม
 • MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย)–เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น
 • โรงแรม
 • MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมลเบิร์น –รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
 • โรงแรม
 • MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครเมลเบิร์น (ชมเมือง) -กรุงเทพฯ
 • โรงแรม