fbpx

ทัวร์ฮ่องกง PRESTIGE HONGKONG-MACAU (EK) 3วัน 2คืน KHM140311-EK – HK5523330

รหัสทัวร์ : HK5523330
เดินทาง : Mar-Jun 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง PRESTIGE HONGKONG-MACAU (EK) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฮ่องกง  มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดอาม่า  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  จัตุรัสเซนาโดสแคว์  วัดเจ้าแม่กวนอิม เวเนเชี่ยน  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก   ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ 2 มื้อ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว / สักการะเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  / เที่ยวมาเก๊า

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  ฮ่องกง  มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดอาม่า  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  จัตุรัสเซนาโดสแคว์  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เวเนเชี่ยน  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก   ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน15-17 (วันสงกรานต์)24,999
21-23 / 22-24 19,999
29-1 พ.ค. (วันแรงงาน)22,999
เมษายน
15-17 (วันสงกรานต์)24,999
21-23 / 22-24 19,999
29-1 พ.ค. (วันแรงงาน)22,999
พฤษภาคม4-6 / 5-7 (วันฉัตรมงคล)20,999
6-8 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2919,999
พฤษภาคม
4-6 / 5-7 (วันฉัตรมงคล)20,999
6-8 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2919,999
มิถุนายน2-4 / 4-619,999
3-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,999
มิถุนายน
2-4 / 4-619,999
3-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง Iclub Mongkok Hotol / Dorsett Kwun Tong ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เวเนเชี่ยน Iclub Mongkok Hotol / Dorsett Kwun Tong ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก- ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง
 • โรงแรม
 • Iclub Mongkok Hotol / Dorsett Kwun Tong ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เวเนเชี่ยน
 • โรงแรม
 • Iclub Mongkok Hotol / Dorsett Kwun Tong ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก- ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
 • โรงแรม