fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO LOVE SAKURA (XJ) 6วัน 3คืน – J452061

รหัสทัวร์ : J452061
เดินทาง : Mar-Apr
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์โตเกียว โอซาก้า ฤดูซากุระบาน
ราคาเริ่มต้น

฿ 32,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ภูเขาไฟฟูจิ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  ทะเลสาบปลาไหล ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH)  ปราสาททองคินคาคุจิ  เมืองอาราชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติก (ชมซากุระ 2 ข้างทาง)  ป่าไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า
ช้อป : ย่านชินจุกุ อิออนพลาซ่า ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  ริงคุเอาท์เล็ท
กิน : ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : ฤดูซากุระบาน / แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus

J452061 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ  ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ย่านชินจูกุ ภูเขาไฟฟูจิ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  ทะเลสาบปลาไหล  อิออนพลาซ่า ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH)  ปราสาททองคินคาคุจิ  เมืองอาราชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติก (ชมซากุระ 2 ข้างทาง)  ป่าไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  ริงคุเอาท์เล็ท  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น / Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม27-1 เม.ย.32,900
มีนาคม
27-1 เม.ย.32,900
เมษายน1-6 / 2-7 / 3-832,900
เมษายน
1-6 / 2-7 / 3-832,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 สนามบินนาริตะ - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น HOTEL JUST ONE OYAMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ทะเลสาบปลาไหล - อิออนพลาซ่า HOTEL ROUTE INN YOKKAICHI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว SARASA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ
6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โรงแรม
 • HOTEL JUST ONE OYAMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ทะเลสาบปลาไหล - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • HOTEL ROUTE INN YOKKAICHI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม