fbpx

ทัวร์เกาหลี ปูซาน แดกู เลสโก ไฮโซปูซาน (KE) 5วัน 3คืน (ZPUS01) – K281999

รหัสทัวร์ : K281999
เดินทาง : Feb - Mar
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี ปูซาน แดกู บิน Premium
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด  สวนสนุก E-WORLD จุดชมวิวเขาอัพซาน+เคเบิ้ลคาร์  วัดดองฮวาซา  หมู่บ้านมาบิจอง  คิมกวานซอก อาร์ทสตรีท ถนนดงซองโน วัดแฮดงยงกุงซา โบสถ์จุกซอง สวนยงดูซาน  สะพานควานอัน
ช้อป : ตลาดซอมุน ดิวตี้ฟรี ถนนนัมโพดง ตลาดปลาจากัลชิ Lotte Outlet ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : พอร์คคาลบิ

K281999 ทัวร์เกาหลี สนามบินกิมแฮ  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด  สวนสนุก E-WORLD  ตลาดซอมุน จุดชมวิวเขาอัพซาน+เคเบิ้ลคาร์  วัดดองฮวาซา  หมู่บ้านมาบิจอง  คิมกวานซอก อาร์ทสตรีท ถนนดงซองโน ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ศูนย์สมุนไพรโสม  วัดแฮดงยงกุงซา โบสถ์จุกซอง  คอสเมติค  ดิวตี้ฟรี ถนนนัมโพดง ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  สวนยงดูซาน  สะพานควานอัน  ตลาดปลาจากัลชิ  Lotte Outlet ซุปเปอร์มาร์เก็ต  สนามบินกิมแฮ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พอร์คคาลบิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์19-2323,999
กุมภาพันธ์
19-2323,999
มีนาคม18-2223,999
มีนาคม
18-2223,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินกิมแฮ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด - สวนสนุก E-WORLD – ตลาดซอมุน CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 จุดชมวิวเขาอัพซาน+เคเบิ้ลคาร์ – วัดดองฮวาซา – หมู่บ้านมาบิจอง – คิมกวานซอก อาร์ทสตรีท - ถนนดงซองโน CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – วัดแฮดงยงกุงซา – โบสถ์จุกซอง – คอสเมติค – ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง DIAMOND PUSAN / ARBAN CITY (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – สวนยงดูซาน – สะพานควานอัน – ตลาดปลาจากัลชิ – ล้อตเต้ เอ้าทเลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินกิมแฮ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินกิมแฮ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด - สวนสนุก E-WORLD – ตลาดซอมุน
 • โรงแรม
 • CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จุดชมวิวเขาอัพซาน+เคเบิ้ลคาร์ – วัดดองฮวาซา – หมู่บ้านมาบิจอง – คิมกวานซอก อาร์ทสตรีท - ถนนดงซองโน
 • โรงแรม
 • CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – วัดแฮดงยงกุงซา – โบสถ์จุกซอง – คอสเมติค – ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง
 • โรงแรม
 • DIAMOND PUSAN / ARBAN CITY (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – สวนยงดูซาน – สะพานควานอัน – ตลาดปลาจากัลชิ – ล้อตเต้ เอ้าทเลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินกิมแฮ
 • โรงแรม