fbpx

ทัวร์เที่ยวเกาะเสม็ด ระยอง @เสม็ด คลิฟ รีสอร์ท 2วัน 1คืน ZRYG01 – TH282024

รหัสทัวร์ : TH282024
เดินทาง : Oct-Dec
ระยะเวลา : 2D1N

ที่ยวเสม็ด...เด็ดแน่นอน พักหรู อยู่ดี
ราคาเริ่มต้น

฿ 3,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะเสม็ด ระยอง @เสม็ด คลิฟ รีสอร์ท

ทัวร์เที่ยวเกาะเสม็ด ระยอง @เสม็ด คลิฟ รีสอร์ท 2วัน 1คืน ระยอง ท่าเรือนวลทิพย์ ท่าเรือหน้าด่าน  อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อแพคเกจดำน้ำ และเที่ยวรอบเกาะ ท่าเรือนวลทิพย์ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม2-3 / 3-4 / 9-10 / 10-113,999
12-13 / 13-144,999
16-17 / 17-183,999
23-244,999
30-31 / 31-13,999
ตุลาคม
2-3 / 3-4 / 9-10 / 10-113,999
12-13 / 13-144,999
16-17 / 17-183,999
23-244,999
30-31 / 31-13,999
พฤศจิกายน6-7 / 7-8 / 13-14 / 14-15 / 20-21 / 21-22 / 27-28 / 28-293,999
พฤศจิกายน
6-7 / 7-8 / 13-14 / 14-15 / 20-21 / 21-22 / 27-28 / 28-293,999
ธันวาคม4-5 / 5-6 / 6-7 / 10-114,999
11-12 / 12-13 / 18-19 / 19-203,999
25-26 / 26-27 /30-31 / 31-15,999
ธันวาคม
4-5 / 5-6 / 6-7 / 10-114,999
11-12 / 12-13 / 18-19 / 19-203,999
25-26 / 26-27 /30-31 / 31-15,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ระยอง - ท่าเรือนวลทิพย์ - ท่าเรือหน้าด่าน - อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อแพคเกจดำน้ำ และเที่ยวรอบเกาะ เสม็ดคลับ รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
2 ท่าเรือนวลทิพย์ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - ระยอง - ท่าเรือนวลทิพย์ - ท่าเรือหน้าด่าน - อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อแพคเกจดำน้ำ และเที่ยวรอบเกาะ
 • โรงแรม
 • เสม็ดคลับ รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าเรือนวลทิพย์ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม