fbpx

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC AUTUMN (BX) 5วัน 3คืน – K10231158

รหัสทัวร์ : K10231158
เดินทาง : Oct-Nov 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC AUTUMN (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะนามิ  สวนพฤษศาสตร์เมืองกาพยอง  ช้อปปิ้งถนนฮงแด  ศูนย์โสม  RED PINE  พระราชวังเคียงบก  หมู่บ้านบุกชนฮันอก  DUTY FREE  ถนนเมียงดง  ฮอกเกตนามู  COSMETIC  ล่องเรือ ARA CRUISE  สวนสาธารณะซองโด  ไชน่าทาวน์  หมู่บ้านเทพนิยาย ซองวอลดง  AMETHYST  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก)  HYUNDAI OUTLET  SUPERMARKET
กิน : บุฟเฟ่ต์บนเรือ ARA CRUISE
พิเศษ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี / ล่องเรือ ARA CRUISE

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)  เกาะนามิ  สวนพฤษศาสตร์เมืองกาพยอง  ช้อปปิ้งถนนฮงแด  ศูนย์โสม  RED PINE  พระราชวังเคียงบก  หมู่บ้านบุกชนฮันอก  DUTY FREE  ถนนเมียงดง  ฮอกเกตนามู  COSMETIC  ล่องเรือ ARA CRUISE  สวนสาธารณะซองโด  ไชน่าทาวน์  หมู่บ้านเทพนิยาย ซองวอลดง  AMETHYST  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก)  HYUNDAI OUTLET  SUPERMARKET  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)24,888
ตุลาคม
13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)24,888
พฤศจิกายน6-1019,888
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29-3 ธ.ค.23,888
พฤศจิกายน
6-1019,888
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29-3 ธ.ค.23,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) - เกาะนามิ – สวนพฤษศาสตร์เมืองกาพยอง - ช้อปปิ้งถนนฮงแด BRIDGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 ศูนย์โสม – RED PINE - พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – DUTY FREE - ถนนเมียงดง BRIDGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ฮอกเกตนามู – COSMETIC – ล่องเรือ ARA CRUISE – สวนสาธารณะซองโด - ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย ซองวอลดง SEA&MOON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 AMETHYST – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก) – HYUNDAI OUTLET - SUPERMARKET – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) - เกาะนามิ – สวนพฤษศาสตร์เมืองกาพยอง - ช้อปปิ้งถนนฮงแด
 • โรงแรม
 • BRIDGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสม – RED PINE - พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – DUTY FREE - ถนนเมียงดง
 • โรงแรม
 • BRIDGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮอกเกตนามู – COSMETIC – ล่องเรือ ARA CRUISE – สวนสาธารณะซองโด - ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย ซองวอลดง
 • โรงแรม
 • SEA&MOON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • AMETHYST – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก) – HYUNDAI OUTLET - SUPERMARKET – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม