fbpx

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA Moscow Zagorsk St.Petersberg (EK) 8วัน 5คืน KRS150811-EK – R5523357

รหัสทัวร์ : R5523357
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA Moscow Zagorsk St.Petersberg (EK) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 75,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โปเกรอนนายาฮิลล์  ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์  มหาวิทยาลัยมอสโคว์  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค  ถนนอาราบัท  เมืองซากอร์ส  มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส  กรุงมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  Circus Show  พระราชวังเครมลินแห่งมอสโคว์  พิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน  ปืนใหญ่ซาร์  หอระฆังอีวาน  จัตุรัสแดง  โบสถ์อัสสัมชัญ  มหาวิหารเซนต์เบซิล  ตลาดอิสไมโลโว  ล่องเรือ Radisson Cruise  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  รถไฟด่วน High Speed Train Sapsan  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว  มหาวิหารนักบุญไอแซต  มหาวิหารคาซาน  อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช  จัตุรัสเธียเตอร์  สะพานม้าอะนีชคอฟ  โบสถ์แห่งหยดเลือด  วิหารสโมลนี  พระราชวังแคเธอริน  กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส  พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ  ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล  ถนนเนฟสกี้
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / Circus Show โชว์ละครสัตว์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก / ล่องเรือ Radisson Cruise ณ แม่น้ำมอสควา / กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิโคลัส ลิ้มรสไข่ปลาคาเวียร์และจิบแชมเปญ+วอดก้า

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (สนามบินโดโมเดโดโว)  โปเกรอนนายาฮิลล์  ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์  มหาวิทยาลัยมอสโคว์  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค  ถนนอาราบัท  เมืองซากอร์ส  มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส  กรุงมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  Circus Show  พระราชวังเครมลินแห่งมอสโคว์  พิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน  ปืนใหญ่ซาร์  หอระฆังอีวาน  จัตุรัสแดง  โบสถ์อัสสัมชัญ  มหาวิหารเซนต์เบซิล  ตลาดอิสไมโลโว  ล่องเรือ Radisson Cruise  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  รถไฟด่วน High Speed Train Sapsan  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว  มหาวิหารนักบุญไอแซต  มหาวิหารคาซาน  อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช  จัตุรัสเธียเตอร์  สะพานม้าอะนีชคอฟ  โบสถ์แห่งหยดเลือด  วิหารสโมลนี  พระราชวังแคเธอริน  กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส  พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ  ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล  ถนนเนฟสกี้  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย (สนามบินปูลโกโว)  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน29-6 พ.ค. (เต็มกรุ๊ป)75,999
เมษายน
29-6 พ.ค. (เต็มกรุ๊ป)75,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (สนามบินโดโมเดโดโว) - โปเกรอนนายาฮิลล์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ถนนอาราบัท Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เมืองซากอร์ส - มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส - กรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - Circus Show Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 พระราชวังเครมลินแห่งมอสโคว์ – พิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน - ปืนใหญ่ซาร์ – หอระฆังอีวาน - จัตุรัสแดง - โบสถ์อัสสัมชัญ - มหาวิหารเซนต์เบซิล - ตลาดอิสไมโลโว – ล่องเรือ Radisson Cruise Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - รถไฟด่วน High Speed Train Sapsan - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว Hotel Novotel St Petersburg Centre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 มหาวิหารนักบุญไอแซต - มหาวิหารคาซาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - จัตุรัสเธียเตอร์ - สะพานม้าอะนีชคอฟ - โบสถ์แห่งหยดเลือด - วิหารสโมลนี - พระราชวังแคเธอริน - กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส Hotel Novotel St Petersburg Centre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล - ถนนเนฟสกี้ - นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย (สนามบินปูลโกโว)
8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (สนามบินโดโมเดโดโว) - โปเกรอนนายาฮิลล์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ถนนอาราบัท
 • โรงแรม
 • Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซากอร์ส - มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส - กรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - Circus Show
 • โรงแรม
 • Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเครมลินแห่งมอสโคว์ – พิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน - ปืนใหญ่ซาร์ – หอระฆังอีวาน - จัตุรัสแดง - โบสถ์อัสสัมชัญ - มหาวิหารเซนต์เบซิล - ตลาดอิสไมโลโว – ล่องเรือ Radisson Cruise
 • โรงแรม
 • Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - รถไฟด่วน High Speed Train Sapsan - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว
 • โรงแรม
 • Hotel Novotel St Petersburg Centre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มหาวิหารนักบุญไอแซต - มหาวิหารคาซาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - จัตุรัสเธียเตอร์ - สะพานม้าอะนีชคอฟ - โบสถ์แห่งหยดเลือด - วิหารสโมลนี - พระราชวังแคเธอริน - กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
 • โรงแรม
 • Hotel Novotel St Petersburg Centre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล - ถนนเนฟสกี้ - นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย (สนามบินปูลโกโว)
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม