fbpx

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (TG) 7วัน 5คืน (DME04) – R542004

รหัสทัวร์ : R542004
เดินทาง :
ระยะเวลา : 7D5N

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก การบินไทย บินตรง
ราคาเริ่มต้น

฿ 47,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองมอสโคว์  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน  พระราชวังแคทเทอรีน   ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  พระราชวังฤดูหนาว  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารเซนต์ไอแซค  รถไฟความเร็วสูง  กรุงมอสโคว์  ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์บาซิล  การแสดงละครสัตว์ Russian Circus จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ช้อป : ห้างกุม ถนนอารบัต
พิเศษ : ฟรี! นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน / Russian Circus / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

R542004 ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน  พระราชวังแคทเทอรีน   ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  พระราชวังฤดูหนาว  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารเซนต์ไอแซค  รถไฟความเร็วสูง  กรุงมอสโคว์  ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์บาซิล  ห้างกุม ถนนอารบัต การแสดงละครสัตว์ Russian Circus จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สนามบินโดโมเดโดโว ที่พักระดับ 4 ดาว / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์   KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน –  ป้อมปีเตอร์และปอล PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – ถนนอารบัต – Russian Circus KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์)
7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์  
 • โรงแรม
 • KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน –  ป้อมปีเตอร์และปอล
 • โรงแรม
 • PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด
 • โรงแรม
 • PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
 • โรงแรม
 • KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – ถนนอารบัต – Russian Circus
 • โรงแรม
 • KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์)
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   
 • โรงแรม