fbpx

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม เลสโก คุณชายสีลูกกวาด EP.2 (EY) 6วัน 3คืน (ZDME19) – R282009

รหัสทัวร์ : R282009
เดินทาง :
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม ราคาถูก บิน 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 27,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองมอสโคว์ สวนวิคตอรี  ประตูชัย  โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์ อนุสรณ์สถานเลนิน  สวนซายาร์ดเยปาร์ค เมืองซาร์กอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  โบสถ์ทรินิตี้  เมืองมอสโคว์  ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
ช้อป : ถนนอารบัต ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างยูโรเปียน มอล

R282009 ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  สวนวิคตอรี  ประตูชัย  โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์  ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน  สวนซายาร์ดเยปาร์ค เมืองซาร์กอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  โบสถ์ทรินิตี้  เมืองมอสโคว์  ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ห้างยูโรเปียน มอล (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - สนามบินอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
2 สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ - สวนวิคตอรี – ประตูชัย - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต IZMAILOVO GAMMA HOTEL , Moscow หรือเทียบเท่า
3 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค IZMAILOVO GAMMA HOTEL , Moscow หรือเทียบเท่า
4 เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างยูโรเปียน มอล IZMAILOVO GAMMA HOTEL , Moscow หรือเทียบเท่า
5 เมืองมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - สนามบินอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ - สวนวิคตอรี – ประตูชัย - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
 • โรงแรม
 • IZMAILOVO GAMMA HOTEL , Moscow หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
 • โรงแรม
 • IZMAILOVO GAMMA HOTEL , Moscow หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างยูโรเปียน มอล
 • โรงแรม
 • IZMAILOVO GAMMA HOTEL , Moscow หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • โรงแรม