fbpx

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA มอสโคว์ ซากอร์ส (W5) 6วัน 3คืน (VKO01) – R542007

รหัสทัวร์ : R542007
เดินทาง : Apr - Apr
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 31,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มอสโคว์ สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  เมืองซากอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  โบสถ์ทรินิตี้ VDNK Expo park สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล ห้างกุม
ช้อป : ถนนอารบัต ตลาดอิสไมโลโว่
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

R542007 ทัวร์รัสเซีย สนามบินเตหะราน กรุงอิหร่าน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)  สแปร์โร่ฮิลล์  ถนนอารบัต  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  เมืองซากอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  โบสถ์ทรินิตี้ VDNK Expo park   ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บา ซิล  ห้างกุม (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ที่พัก 4 ดาว


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน15-20 / 29-04 พ.ค.33,999
22-2731,999
เมษายน
15-20 / 29-04 พ.ค.33,999
22-2731,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ)
2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – ถนนอารบัต  – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์    PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ –VDNK Expo park  - ตลาดอิสไมโลโว่                PRINCE PARK HOTEL or Similar , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บา ซิล – ห้างกุม                                                PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)   
6 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สุววรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – ถนนอารบัต  – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์   
 • โรงแรม
 • PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ –VDNK Expo park  - ตลาดอิสไมโลโว่               
 • โรงแรม
 • PRINCE PARK HOTEL or Similar , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บา ซิล – ห้างกุม                                               
 • โรงแรม
 • PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)   
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
 • โรงแรม