fbpx

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SUPER AURORA (TG) 7วัน 5คืน (DME03) – R542001

รหัสทัวร์ : R542001
เดินทาง :
ระยะเวลา : 7D5N

ทัวร์รัสเซีย ชมแสงเหนือ 2 คืนจุใจ ฟรี!สุนัขลากเลื่อน husky farm + ตระการตาเรือทลายน้ำแข็ง + ที่พักระดับ 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 55,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  หมู่บ้านซามี่  Husky Park  ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น  เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ มอสโคว์  จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  ชมการแสดงละครสัตว์  จตุรัสแดง  วิหารเซนต์บาซิล
ช้อป : ถนนอารบัต ตลาดอิสไมโลโว่ OUTLET VILLAGE
พิเศษ : ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า 2 คืนจุใจ / ฟรี!สุนัขลากเลื่อน husky farm + ตระการตาเรือทลายน้ำแข็ง / ที่พักระดับ 4 ดาว

R542001 ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  ถนนอารบัต  สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์)  สนามบินเชเรเมเตียโว (เมืองเมอร์มานสค์)  ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  หมู่บ้านซามี่  Husky Park  ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น  เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์  สนามบินเมอร์มานสค์ มอสโคว์  จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  ตลาดอิสไมโลโว่  ชมการแสดงละครสัตว์  จตุรัสแดง  วิหารเซนต์บาซิล  ห้างกุม  OUTLET VILLAGE  สนามบินโดโมเดโดโว ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า 2 คืนจุใจ / ที่พักระดับ 4 ดาว + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% / บินภายใน 2 ครั้งไม่เหนื่อย / ฟรี!สุนัขลากเลื่อน husky farm + ตระการตาเรือทลายน้ำแข็ง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์    KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินเชเรเมเตียโว –  เมืองเมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองเมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า     AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองเมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น  –  เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 มอสโคว์ – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – ตลาดอิสไมโลโว่ –  ชมการแสดงละครสัตว์ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 มอสโคว์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – OUTLET VILLEAGE   – สนามบินโดโมเดโดโว
7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์   
 • โรงแรม
 • KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินเชเรเมเตียโว –  เมืองเมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
 • โรงแรม
 • AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า    
 • โรงแรม
 • AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น  –  เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์
 • โรงแรม
 • KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มอสโคว์ – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – ตลาดอิสไมโลโว่ –  ชมการแสดงละครสัตว์
 • โรงแรม
 • KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มอสโคว์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – OUTLET VILLEAGE   – สนามบินโดโมเดโดโว
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       
 • โรงแรม