fbpx

ทัวร์รัสเซีย RETURN RUSSIA MOSCOW – ST.PETERSBURG (W5) 8วัน 5คืน VKO01 – R5423601

รหัสทัวร์ : R5423601
เดินทาง : Jun-Oct 2023
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์รัสเซีย RETURN RUSSIA MOSCOW – ST.PETERSBURG (W5) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์  มหาวิทยาลัยมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังแคทเทอรีน  ป้อมปีเตอร์และปอล  วิหารเซนต์ไอแซค  โบสถ์หยดเลือด  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  โบสถ์นิโคลัส  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่มอสโคว์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์บาซิล  อนุสรณ์สถานเลนิน  ห้างสรรพสินค้ากุม  การแสดงละครสัตว์ CIRCUS  ตลาดอิสไมโลโว่  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / นั่งรถไฟ sapsan 2 รอบ / กรุ๊ปไซส์ 20 ที่

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินเตหะราน  สนามบินวนูโคโว  จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์  มหาวิทยาลัยมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังแคทเทอรีน  ป้อมปีเตอร์และปอล  วิหารเซนต์ไอแซค  โบสถ์หยดเลือด  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  โบสถ์นิโคลัส  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่มอสโคว์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์บาซิล  อนุสรณ์สถานเลนิน  ห้างสรรพสินค้ากุม  การแสดงละครสัตว์ CIRCUS  ตลาดอิสไมโลโว่  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  สนามบินวนูโคโว  สนามบินเตหะราน  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน13-2049,99945,999
กันยายน
13-2049,99945,999
ตุลาคม4-1153,99949,999
11-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)53,999
ตุลาคม
4-1153,99949,999
11-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)53,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินเตหะราน – สนามบินวนูโคโว – จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก PARK INN PRIBALTIJSKAYA HOTEL , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังแคทเทอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล – วิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด PARK INN PRIBALTIJSKAYA HOTEL , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – โบสถ์นิโคลัส – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ PARK INN PRIBALTIJSKAYA HOTEL , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – อนุสรณ์สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม – การแสดงละครสัตว์ CIRCUS IZMAILOVO VEGA HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 ตลาดอิสไมโลโว่ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ IZMAILOVO VEGA HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 สนามบินวนูโคโว – สนามบินเตหะราน
8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเตหะราน – สนามบินวนูโคโว – จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
 • โรงแรม
 • PARK INN PRIBALTIJSKAYA HOTEL , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังแคทเทอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล – วิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด
 • โรงแรม
 • PARK INN PRIBALTIJSKAYA HOTEL , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – โบสถ์นิโคลัส – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
 • โรงแรม
 • PARK INN PRIBALTIJSKAYA HOTEL , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – อนุสรณ์สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม – การแสดงละครสัตว์ CIRCUS
 • โรงแรม
 • IZMAILOVO VEGA HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดอิสไมโลโว่ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
 • โรงแรม
 • IZMAILOVO VEGA HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินวนูโคโว – สนามบินเตหะราน
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม