fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA HONSHU SONGKRAN โอซาก้า ฟูจิ โตเกียว ชมซากุระ (XJ) 6วัน 4คืน – J4523137

รหัสทัวร์ : J4523137
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA HONSHU SONGKRAN โอซาก้า ฟูจิ โตเกียว ชมซากุระ (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 55,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)+เนินนิเนนซากะ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ)  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  โอชิโนะ ฮัคไค  วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี  ย่านชินจูกุ  เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป  อิออนพลาซ่า
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป / Free wifi on bus

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)+เนินนิเนนซากะ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ)  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  โอชิโนะ ฮัคไค  วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี  ย่านชินจูกุ  เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป  อิออนพลาซ่า  สนามบินนาริตะ  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็มกรุ๊ป55,900
เมษายน
เต็มกรุ๊ป55,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า
3 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)+เนินนิเนนซากะ KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
4 ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า
6 เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)+เนินนิเนนซากะ
 • โรงแรม
 • KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม