fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOHOKU SONGKRAN นิกโก้ ฟุกุชิมะ โตเกียว ชมทุ่งดอกไม้และซากุระ (JL) 5วัน 4คืน – J4523138

รหัสทัวร์ : J4523138
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOHOKU SONGKRAN นิกโก้ ฟุกุชิมะ โตเกียว ชมทุ่งดอกไม้และซากุระ (JL) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 66,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อุสึโนะมิยะ  เมืองนิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  โตรกผาโทโน เฮทสึริ  หมู่บ้านโออุจิ จูกุ  ปราสาทสึรุกะ  ลานสกีซาโอะ  วัดยามาเดระ  ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ  ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ+ซากุระริมแม่น้ำชิโรอิชิ  เมืองฟุกุชิมะ  อุโมงค์ดอกซากุระริมธารน้ำคันนนจิ  สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค  อามิ เอาท์เล็ต  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ  วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี  อิออนพลาซ่า
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน / ชมทุ่งดอกไม้และซากุระ / Free wifi on bus

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  อุสึโนะมิยะ  เมืองนิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  โตรกผาโทโน เฮทสึริ  หมู่บ้านโออุจิ จูกุ  ปราสาทสึรุกะ  ลานสกีซาโอะ  วัดยามาเดระ  ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ  ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ+ซากุระริมแม่น้ำชิโรอิชิ  เมืองฟุกุชิมะ  อุโมงค์ดอกซากุระริมธารน้ำคันนนจิ  สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค  อามิ เอาท์เล็ต  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ  วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี  อิออนพลาซ่า  สนามบินนาริตะ  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็มกรุ๊ป66,900
เมษายน
เต็มกรุ๊ป66,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ – อุสึโนะมิยะ HOTEL ROUTE INN UTSUNOMIYA หรือเทียบเท่า
2 เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ปราสาทสึรุกะ - ออนเซ็น HOTEL KAMINOYAMA ONSEN หรือเทียบเท่า
3 ลานสกีซาโอะ - วัดยามาเดระ - ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ - ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ+ซากุระริมแม่น้ำชิโรอิชิ - ออนเซ็น HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า
4 เมืองฟุกุชิมะ - อุโมงค์ดอกซากุระริมธารน้ำคันนนจิ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - อามิ เอาท์เล็ต - เมืองโตเกียว – ย่านชินจูกุ HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี – อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ – อุสึโนะมิยะ
 • โรงแรม
 • HOTEL ROUTE INN UTSUNOMIYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ปราสาทสึรุกะ - ออนเซ็น
 • โรงแรม
 • HOTEL KAMINOYAMA ONSEN หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกีซาโอะ - วัดยามาเดระ - ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ - ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ+ซากุระริมแม่น้ำชิโรอิชิ - ออนเซ็น
 • โรงแรม
 • HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฟุกุชิมะ - อุโมงค์ดอกซากุระริมธารน้ำคันนนจิ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - อามิ เอาท์เล็ต - เมืองโตเกียว – ย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี – อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม