fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA WINTER FESTIVAL (TG) 6วัน 3คืน – รหัสทัวร์ J452036

รหัสทัวร์ : J452036
เดินทาง : Feb
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ เล่นสกี ล่องเรือ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น แช่ออนเซ็น การบินไทย
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  สกี รีสอร์ท (ลานสกี)  โอชิโนะ ฮัคไค  เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช เทศกาลบ้านหิมะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ  โตรกผาโทโน เฮทสึริ  มหานครโตเกียว  ย่านชินจูกุ  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี โอไดบะ
ช้อป : ซาโนะ เอาท์เล็ต ย่านชินจูกุ ตลาดปลาซึกิจิ ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)  ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้  อิออนพลาซ่า
กิน : ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น
พิเศษ : ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  สกี รีสอร์ท (ลานสกี) เทศกาลบ้านหิมะ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น + แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

J452036 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  สกี รีสอร์ท (ลานสกี)  โอชิโนะ ฮัคไค  เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช  ซาโนะ เอาท์เล็ต  เทศกาลบ้านหิมะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ  โตรกผาโทโน เฮทสึริ  มหานครโตเกียว  ย่านชินจูกุ  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ตลาดปลาซึกิจิ  โอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)  ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้  อิออนพลาซ่า สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น + แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์14-19 / 21-26 / 28-4 มี.ค.37,900
กุมภาพันธ์
14-19 / 21-26 / 28-4 มี.ค.37,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
2 ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น HOTEL JUST ONE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - ซาโนะ เอาท์เล็ต - เทศกาลบ้านหิมะ NASU MID CITY HOTTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า
6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โรงแรม
 • HOTEL JUST ONE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - ซาโนะ เอาท์เล็ต - เทศกาลบ้านหิมะ
 • โรงแรม
 • NASU MID CITY HOTTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม