fbpx

ทัวร์ยุโรป SANTORINI GREECE Athens Kalambaka Mykanos (EK) 9วัน 6คืน KEU140911-EK – EU5523621

รหัสทัวร์ : EU5523621
เดินทาง : Sep-Oct 2023
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป SANTORINI GREECE Athens Kalambaka Mykanos (EK) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 159,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเอเธนส์  ชมจัตุรัสซินตักมา  สนามกีฬาโอลิมปิค  เมืองเดลฟี  น้ำพุคาสตาเลีย  เมืองคาลัมบาก้า  เขาเมเทออรา  อารามเมกาโล เมเทออรอน  กรุงเอเธนส์  ท่าเรือพีราอุส  เกาะมิโคนอส  ท่าเรือเกาะมิโคนอส  Small Venice  มิโคนอส ทาวน์  เกาะซานโตรินี  หมู่บ้านเอีย  ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ  เดินชมเมืองฟิร่า  กรุงเอเธนส์  คลองโครินธ์  ย่านพลาก้า **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
พิเศษ : ที่พัก 4-5 ดาว สุดพิเศษ พักบนเกาะซานโตรินี่ 2 คืน และเกาะมิโคนอส 1 คืน / ช่างภาพมืออาชีพบริการตลอดทริป

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  เมืองเอเธนส์  ชมจัตุรัสซินตักมา  สนามกีฬาโอลิมปิค  เมืองเดลฟี  น้ำพุคาสตาเลีย  เมืองคาลัมบาก้า  เขาเมเทออรา  อารามเมกาโล เมเทออรอน  กรุงเอเธนส์  ท่าเรือพีราอุส  เกาะมิโคนอส  ท่าเรือเกาะมิโคนอส  Small Venice  มิโคนอส ทาวน์  เกาะซานโตรินี  หมู่บ้านเอีย  ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ  เดินชมเมืองฟิร่า  กรุงเอเธนส์  คลองโครินธ์  ย่านพลาก้า  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน10-18159,999
กันยายน
10-18159,999
ตุลาคม8-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-29 (วันปิยมหาราช)159,999
ตุลาคม
8-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-29 (วันปิยมหาราช)159,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 เมืองเอเธนส์-ชมจัตุรัสซินตักมา-สนามกีฬาโอลิมปิค Hotel Grand Hyatt Athens หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3 เมืองเดลฟี-น้ำพุคาสตาเลีย-เมืองคาลัมบาก้า Divani Meteora Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 เขาเมเทออรา-อารามเมกาโล เมเทออรอน-กรุงเอเธนส์ Hotel Grand Hyatt Athens หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5 ท่าเรือพีราอุส-เกาะมิโคนอส-ท่าเรือเกาะมิโคนอส-Small Venice-มิโคนอส ทาวน์ Hotel Myconian Imperial หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
6 เกาะซานโตรินี-หมู่บ้านเอีย Orama Hotel & Spa Santorini หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
7 เกาะซานโตรินี-ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ-เดินชมเมืองฟิร่า Orama Hotel & Spa Santorini หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
8 เกาะซานโตรินี-กรุงเอเธนส์-คลองโครินธ์-ย่านพลาก้า
9 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเอเธนส์-ชมจัตุรัสซินตักมา-สนามกีฬาโอลิมปิค
 • โรงแรม
 • Hotel Grand Hyatt Athens หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเดลฟี-น้ำพุคาสตาเลีย-เมืองคาลัมบาก้า
 • โรงแรม
 • Divani Meteora Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เขาเมเทออรา-อารามเมกาโล เมเทออรอน-กรุงเอเธนส์
 • โรงแรม
 • Hotel Grand Hyatt Athens หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าเรือพีราอุส-เกาะมิโคนอส-ท่าเรือเกาะมิโคนอส-Small Venice-มิโคนอส ทาวน์
 • โรงแรม
 • Hotel Myconian Imperial หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาะซานโตรินี-หมู่บ้านเอีย
 • โรงแรม
 • Orama Hotel & Spa Santorini หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาะซานโตรินี-ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ-เดินชมเมืองฟิร่า
 • โรงแรม
 • Orama Hotel & Spa Santorini หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาะซานโตรินี-กรุงเอเธนส์-คลองโครินธ์-ย่านพลาก้า
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม