fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO & OTARU SNOW LIGHT FESTIVAL (TG) 5วัน 3คืน – J052007

รหัสทัวร์ : J052007
เดินทาง : Feb
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาล SAPPORO & OTARU
ราคาเริ่มต้น

฿ 51,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : บ่อโคลนจิโกคุดานิ ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) ล่องเรือทะเลสาบโทยะ ถนนประดับไฟและอุโมงค์ประดับไฟ โทยะโคะออนเซ็น คิโรโระ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) เทศกาลหิมะซัปโปโร สวนโอโดริ หอนาฬิกาโบราณ ศาลเจ้าฮอกไกโด คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ถนนซาไกมาจิ เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ
ช้อป : ซึซึกิโนะ ตลาดปลานิโจ มิตซุย เอาท์เล็ท
กิน : บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น 1 มื้อ + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล ณ ร้านดัง Nanda 1 มื้อ
พิเศษ : อาหารครบทุกมื้อ +แช่ออนเซ็น 1 คืน+Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

J052007 ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่  โนโบริเบทสึ  บ่อโคลนจิโกคุดานิ  ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล)  ล่องเรือทะเลสาบโทยะ  ถนนประดับไฟและอุโมงค์ประดับไฟ โทยะโคะออนเซ็น โทยะ  คิโรโระ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี)  ซัปโปโร  เทศกาลหิมะซัปโปโร  สวนโอโดริ  หอนาฬิกาโบราณ  ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ ซัปโปโร  ตลาดปลานิโจ  ศาลเจ้าฮอกไกโด  ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี  ถนนซาไกมาจิ  เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น!!! + แช่ออนเซ็น / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล Nanda / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์9-1351,900
กุมภาพันธ์
9-1351,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )
2 ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – “ถนนประดับไฟและอุโมงค์ประดับไฟ โทยะโคะออนเซ็น” HOTEL HANABI TOYA OR SIMILAR
3 โทยะ – คิโรโระ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – ซัปโปโร – “เทศกาลหิมะซัปโปโร” – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้ง ซึซึกิโนะ SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU OR SIMILAR
4 ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ” SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU OR SIMILAR
5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 )
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – “ถนนประดับไฟและอุโมงค์ประดับไฟ โทยะโคะออนเซ็น”
 • โรงแรม
 • HOTEL HANABI TOYA OR SIMILAR
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โทยะ – คิโรโระ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – ซัปโปโร – “เทศกาลหิมะซัปโปโร” – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้ง ซึซึกิโนะ
 • โรงแรม
 • SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU OR SIMILAR
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ”
 • โรงแรม
 • SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU OR SIMILAR
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 )
 • โรงแรม