ทัวร์สตูล หลี่เป๊ะ ปากบารา (VZ) 3วัน 2คืน ZSTN01 – TH2821111

รหัสทัวร์ : TH2821111
เดินทาง : Nov-Dec 2021
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์สตูล หลี่เป๊ะ ปากบารา (VZ) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปากบารา  ท่าเรือปากบารา  หลีเป๊ะ  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา  เกาะตะรุเตา  เกาะไข่  เกาะหลีเป๊ะ  หาดซันเซ็ท  ถนนคนเดินหลีเป๊ะ  เกาะหินงาม  ดำน้ำเกาะหินงาม  ร่องน้ำจาบัง  เกาะยาง  เกาะราวี  อ่าวเรือใบ (เกาะอาดัง)  เกาะหลีเป๊ะ  ถ่ายรูปปากบารา View Point  หาดใหญ่  ตลาดกิมหยง
ช้อป : ถนนคนเดินหลีเป๊ะ
พิเศษ : พัก BUNDHAYA RESORT

สนามบินหาดใหญ่  ปากบารา  ท่าเรือปากบารา  หลีเป๊ะ  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา  เกาะตะรุเตา  เกาะไข่  เกาะหลีเป๊ะ  หาดซันเซ็ท  ถนนคนเดินหลีเป๊ะ  เกาะหินงาม  ดำน้ำเกาะหินงาม  ร่องน้ำจาบัง  เกาะยาง  เกาะราวี  อ่าวเรือใบ (เกาะอาดัง)  เกาะหลีเป๊ะ  ถ่ายรูปปากบารา View Point  หาดใหญ่  ตลาดกิมหยง  สนามบินหาดใหญ่


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน4-6 / 5-7 / 6-8 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 18-20 / 20-22 / 25-27 / 26-28 / 27-2915,999
พฤศจิกายน
4-6 / 5-7 / 6-8 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 18-20 / 20-22 / 25-27 / 26-28 / 27-2915,999
ธันวาคม2-4 / 9-11 / 16-2815,999
ธันวาคม
2-4 / 9-11 / 16-2815,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินหาดใหญ่ – ปากบารา – ท่าเรือปากบารา – หลีเป๊ะ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – หาดซันเซ็ท – ถนนคนเดินหลีเป๊ะ BUNDHAYA RESORT หรือเทียบเท่า
2 เกาะหินงาม – ดำน้ำเกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะยาง – เกาะราวี – อ่าวเรือใบ (เกาะอาดัง) – เกาะหลีเป๊ะ BUNDHAYA RESORT หรือเทียบเท่า
3 ถ่ายรูปปากบารา View Point – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินหาดใหญ่ – ปากบารา – ท่าเรือปากบารา – หลีเป๊ะ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – หาดซันเซ็ท – ถนนคนเดินหลีเป๊ะ
 • โรงแรม
 • BUNDHAYA RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาะหินงาม – ดำน้ำเกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะยาง – เกาะราวี – อ่าวเรือใบ (เกาะอาดัง) – เกาะหลีเป๊ะ
 • โรงแรม
 • BUNDHAYA RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถ่ายรูปปากบารา View Point – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่
 • โรงแรม