fbpx

ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIA FJORD TOUR (TG) 10วัน 7คืน EUR47 – EU1322134

รหัสทัวร์ : EU1322134
เดินทาง : Jun-Oct 2022
ระยะเวลา : 10D7N

ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIA FJORD TOUR (TG) 10วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 134,000

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)  เที่ยวชมเมือง  ลิตเติลเมอร์เมด  พระราชวังอมาเลียนบอร์ก  ปราสาทโรเซนบอร์ก  ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise)  เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์)  สวนวิกเกอแลนด์  พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง  ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด  ฟลอม  รถไฟสายโรแมนติก  เบอร์เก้น  ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น  เบอร์เก้น  โวส  ฟลอม  ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด  กู๊ดวาเก้น  เกโล่  กรุงออสโล  ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท  บินสู่กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)  กรุงเฮลซิงกิ  เที่ยวชมเมิอง  ช้อปปิ้ง  ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise) สู่สวีเดน  เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)  ซิตี้ฮอลล์  พิพิธภัณฑ์เรือวาซา  ช้อปปิ้ง  เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน  **รวมวีซ่าแล้ว**
กิน : สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์บนเรือสำราญ 2 มื้อ
พิเศษ : ค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS (Seaside Cabin) & ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise) สู่สวีเดน + พักค้างคืน (Seaside Cabin) / ที่พัก 4 ดาว / กรุ๊ปเล็ก 15 ท่าน / บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง / รวมวีซ่าแล้ว

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)  เที่ยวชมเมือง  ลิตเติลเมอร์เมด  พระราชวังอมาเลียนบอร์ก  ปราสาทโรเซนบอร์ก  ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise)  เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์)  สวนวิกเกอแลนด์  พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง  ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด  ฟลอม  รถไฟสายโรแมนติก  เบอร์เก้น  ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น  เบอร์เก้น  โวส  ฟลอม  ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด  กู๊ดวาเก้น  เกโล่  กรุงออสโล  ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท  บินสู่กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)  กรุงเฮลซิงกิ  เที่ยวชมเมิอง  ช้อปปิ้ง  ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise) สู่สวีเดน  เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)  ซิตี้ฮอลล์  พิพิธภัณฑ์เรือวาซา  ช้อปปิ้ง  เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน  สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **รวมวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน2-11134,000
กันยายน
2-11134,000
ตุลาคม14-23 (วันปิยมหาราช)134,000
ตุลาคม
14-23 (วันปิยมหาราช)134,000

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) พักบนเรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) / ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
3 เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น RADISSON BLU HOTEL NORGE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่ BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6 เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) HOLIDAY INN HOTEL HELSINKI **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7 กรุงเฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมิอง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise) พักบนเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
8 เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้ง RADISSON STOCKHOLM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
9 เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม
10 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise)
 • โรงแรม
 • พักบนเรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) / ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
 • โรงแรม
 • FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น
 • โรงแรม
 • RADISSON BLU HOTEL NORGE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
 • โรงแรม
 • BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN HOTEL HELSINKI **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมิอง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise)
 • โรงแรม
 • พักบนเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้ง
 • โรงแรม
 • RADISSON STOCKHOLM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม
 • โรงแรม
 • วันที่ 10
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม